Suomen Partiolaisten hallitus päätti jatkaa selvitystä journalistisesta verkkomediasta

Partiossa on selvitetty kevään aikana tarvetta uudelle journalistiselle verkkomedialle. Suomen Partiolaisten hallitus päätti kokouksessaan 15.6., että projekti jatkuu toiseen vaiheeseen, jossa suunnitellaan käytännön toteutusta.

Toisessa vaiheessa tehdään käytännön toteutuksen suunnittelua, jossa huomioidaan erilaiset verkkomedian toteutustavat, niiden taloudelliset resurssit sekä vapaaehtois- ja työntekijäresurssit, suhde muihin Suomen Partiolaisten kanaviin sekä millaista sisältö olisi, millaisella syklillä ja millainen kanava olisi. Partion verkkomedia voisi sisältää esimerkiksi videoita, kirjoitettuja juttuja, kuvia ja podcasteja.

Samalla käydään pohdintaa siitä, julkaiseeko verkkomediaa keskusjärjestö vai joku muu taho, miten vastuunjako ja organisointi tehdään, kuka tekee tarvittavat päätökset sekä mitkä ovat verkkomedian tavoitteet.

Projektiryhmä esittelee loppuvuodesta 1-3 ehdotusta käytännön toteutuksesta. Vaihtoehtojen esittelyn yhteydessä arvioidaan, miten eri vaihtoehdot ovat toteutettavissa ja miten ratkaistaan niihin liittyvät mahdolliset haasteet.

Tarvetta journalistiselle verkkomedialle on kartoitettu

Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista verkkomediaa sekä tarkasteltiin kohderyhmän mediankäyttöä.

Selvitystyötä on tehnyt erillinen projektiryhmä. Kaikessa aineistossa korostuu systemaattisesti jäsenistön tarve monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavalle, riippumattomalle sekä partion arvoihin sitoutuvalle sisällölle. Osaan näistä tarpeista voidaan työryhmän mukaan vastata markkinointiviestinnällisillä ja osaan taas journalistisilla sisällöillä.

Selvityksen tulokset esiteltiin Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokunnalle ja hallitukselle sekä piirien ja FiSSc:n edustajista koostuvalle laajennetulle viestintä- ja markkinointivaliokunnalle.

Verkkomedian suunnitteluun voi osallistua

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta sekä mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projektin pestit olivat avoimesti haettavissa loppuvuodesta 2020. Projektiryhmään kuuluu myös viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen, joka toimii hallituksen ja projektiryhmän linkkinä.

Ryhmään haetaan 1-2 vahvistusta projektin toiseen vaiheeseen tekemään käytännön suunnittelua. Pestit ovat haettavissa 1.8. saakka. Työn edetessä jäsenistöä tullaan osallistamaan ja tästä tullaan viestimään myöhemmin.

Lue lisää selvityksen tuloksista: https://www.partio.fi/ajankohtaista/journalismin-tarvetta-partiossa-on-kartoitettu/

Tutustu journalistisen verkkomedian selvitysryhmän ensimmäisen vaiheen raporttiin:
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/05/Journalistisen-verkkomedian-selvitystyoryhman-raportti-vaiheesta-1.pdf

Hae mukaan projektiryhmään: https://www.partio.fi/enlistment/jasen-journalistisen-verkkomedian-selvityksen-projektiryhmaan/

Lisätietoja:  

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi

Selvitystyöryhmän puheenjohtaja Arttu Tanner, arttu.tanner@partio.fi