Suomen Partiolaisten ja ortodoksisen kirkon päivitetty yhteistyösopimus hyväksytty

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:llä ja Suomen ortodoksisella kirkolla on pitkään ollut hyvää yhteistyötä. Suomen Partiolaisten ja ortodoksisen kirkon välinen päivitetty yhteistyösopimus on nyt hyväksytty.

Uusi yhteistyösopimus astui voimaan 10.4.2022, kun sopimuksen molemmat osapuolet olivat sen hyväksyneet. Suomen Partiolaiset tapasivat Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon perjantaina 6.5., jolloin sopimus allekirjoitettiin.

Partion peruskirjan mukaan partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että partiolainen rakentaa katsomuksellista identiteettiään, etsii elämän totuutta ja elää sitä todeksi.

”Haluamme partion kasvatuksessa antaa toimintaamme osallistuville työkaluja kasvaa katsomuksessaan. Uskonnollisten yhteisöjen osaaminen katsomuskasvatuksessa on tärkeää tässä onnistumisen kannalta ja siksi olemme iloisia yhteistyöstä ortodoksisen kirkon kanssa. Kiitämme ortodoksista kirkkoa hyvästä yhteistyöstä katsomusohjelman järjestämisestä viime kesän Johtajatulilla sekä tulevan kesän suurleiri Kajolla”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero toteaa.

Toivomme, että päivitetyn yhteistyösopimuksen myötä meidän kirkkomme jäsenet, erityisesti lapset ja nuoret, löytäisivät partiotoiminnan. Me Kirkkona haluamme olla läsnä partiotoiminnassa ja toivottaa Jumalan siunausta ihmistenväliseen kulttuurien rajat ylittävään kanssakäymiseen”, totesi arkkipiispa Leo sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Puheenjohtaja Siiri Somerkero ja arkkipiispa Leo pöydän ääressä allekirjoittamassa sopimusta.

Ortodoksinen seurakunta on neljän lippukunnan taustayhteisö. Nämä lippukunnat tarjoavat toiminnassaan ortodoksisen uskon mukaista katsomuskasvatusta ja saavat tukea paikallisilta seurakunnilta. Partiotoiminta on kaikille avointa ja katsomusten moninaisuuden huomioiminen toiminnassa on tärkeä periaate.

Suomen Partiolaisten ja Suomen ortodoksisen kirkon välinen yhteistyösopimus löytyy osoitteesta partio.fi.