Vilhelmiina Lehti ja Atte Jantunen on valittu vuoden toimiviksi partiojohtajiksi

Vuoden 2020 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Vilhelmiina Lehdelle Lounais-Suomen Partiopiiristä ja Atte Jantuselle Järvi-Suomen Partiopiiristä. Lehden kotilippukunta on Louhen-Tytöt ry ja Jantusen Reippaat Pojat ry. Vuotuiset apurahat jakoi Partiosäätiön hallintoneuvosto.

Vilhelmiina Lehti ja Atte Jantunen vastaanottivat apurahat poikkeuksellisesti etänä Partiosäätiön hallintoneuvoston kokouksessa maanantaina 21.9.2020. Sekä Vilhelmiina että Atte toimivat aktiivisesti kotiseutunsa partiotoiminnassa ja edistävät partiotoimintaa myös alueellisesti. Atte toimii lisäksi piirissä ja keskusjärjestön kehittämisprojekteissa.

”Partio on antanut minulle valtavasti erilaisia taitoja ja kokemuksia, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla. Esimerkiksi taitoja luonnossa toimimiseen, itsensä kehittämiseen sekä tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen,” Vilhelmiina toteaa.

Kuvassa Vilhelmiina Lehti
Vilhelmiina Lehti Kuva: Miska Loimaala

Valoisalla asenteella haasteita kohti

Vilhelmiina ”Vilkku” Lehti (24) Louhen-Tytöistä on innostava ja esimerkillinen nuori partiojohtaja, jonka tekemistä leimaa järjestelmällisyys ja asioiden saattaminen loppuun. Hän liittyi lippukuntansa toimintaan mukaan 14-vuotiaana, mutta kasvoi nopeasti vastuutehtäviin ja on kehittänyt itseään partiolaiselle tyypillisesti hyppäämällä aina vähän edellistä suurempaan tehtävään.

Partio on kasvattanut, ja kasvattaa edelleen, johtajuuteen ja johtajaksi monin eri tavoin. Partiossa olen oppinut ottamaan vastuuta itsestäni ja toisista, tarttumaan toimeen, tekemään päätöksiä nopeastikin tilanteen niin vaatiessa ja toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Vilhelmiina toimii aktiivisesti sekä omassa lippukunnassaan että partiopiirissä. Hän luo ympärilleen positiivista ja valoisaa asennetta. Hän on johtaja, jonka ansiosta lippukunnan haasteet johtajaresurssien kanssa on voitettu, aikuisia on tullut mukaan toimintaan ja lippukunnassa kouluttaudutaan aktiivisesti. Vilhelmiina myös tarkastelee ennakkoluulottomasti omien toimintatapojensa oikeellisuutta ja eettisyyttä.

Partiopiirissä Vilhelmiinan sydäntä lähellä ovat erilaiset projektit, kuten leirit, joissa hän on toiminut leirinjohtajana. Hän on myös erittäin kiinnostunut johtamisesta ja oman johtajuutensa kehittämisestä.  Vilhelmiina onkin osallistunut VBL-koulutukseen ja saa Ko-Gi-tunnuksensa tänä syksynä.

Toivon, että partio pysyy aallon harjalla ja kykenee muuttumaan muuttuvan maailman mukana niin, että toiminta kiinnostaa aidosti lapsia ja nuoria. Unelmoin siitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi partiosta itselleen rakkaan harrastuksen, jossa kuuluu porukkaan, oppii uutta, pääsee osaksi loistavia seikkailuita ja ennen kaikkea tuntee itsensä arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.

”Kiitos partiosäätiölle tunnustuksesta ja apurahasta. Jatketaan partion kehittämistä yhdessä eteenpäin. Mukavaa (partio)syksyä kaikille!”, toivottaa Vilhelmiina.

Kuvassa Atte Jantunen
Atte Jantunen Kuva: Atte Kesti

Suurin asia ovat lukuisat partioystävät

Atte Jantunen (25) Reippaista Pojista tunnetaan tunnollisena, luotettavana, reippaana ja aktiivisena nuorena, joka taitavilla sosiaalisilla taidoillaan ja varmalla otteellaan hoitaa niin yhteistyöneuvottelut yritysten kanssa kuin riitatilanteet sudenpentujen välillä. Atte on johtanut lippukunnassaan merkittävää organisaatiomuutosta, jonka myötä jäsenmäärä on noussut merkittävästi, toiminnan laatu parantunut ja maine kasvanut houkutellen mukaan uusia nuoria johtajia ja aikuisia.

”Partio on tarjonnut minulle paljon uusia haasteita ja sitä kautta hyppyjä eteenpäin. Maailmankuvani on laajentunut ja olen oppinut yhteiskunnasta, ihmisistä ja muista toimijoista nuorisoalan kentällä. Loppujen lopuksi kuitenkin kaikki tämä on tapahtunut ihmisten keskellä. Suurin asia mitä olen saanut ovat lukuisat partioystävät, joiden kanssa olen saanut toimia.”

Atte on innokas kasvattamaan omaa osaamistaan ja kehittämään itseään. Hän hakeutuu pelottomasti vaativiinkin tehtäviin. Pelottomuudesta ja halusta viestii ryhtyminen lippukunnanjohtajaksi tilanteessa, jossa lippukunnan toiminta oli epävarmalla pohjalla.

Partion johtamiskoulutuksen ja partiossa johtamisen kautta olen oppinut tunnistamaan johtamisrooleja ja omia arvojani johtamisessa. Olen löytänyt itselleni tärkeitä johtamisen työkaluja ja rooleja, joista tunnistan vahvuuteni ja joissa viihdyn. Partiossa johtamiskokemus tulee vapaaehtoisten johtamisesta, joka erityispiirteineen tuo mielenkiintoisia aspekteja johtamiseen ja motivointiin.

Atte on hakenut vastuullisia tehtäviä myös partiopiirissä ja keskusjärjestön kehittämisryhmissä ja saanut niitä, kehittäen itseään ja osaamistaan. Hän tekee paljon, mutta ei nosta itseään, vaan saa toiset loistamaan.

Haluan että partio säilyy isona harrastuksena lasten ja nuorten keskuudessa. Partio on hyvä harrastus, meidän pitää mahdollistaa sen harrastaminen entistä useammalle ja mahdollisimman vähin estein. Itse unelmoin eräopaskurssille osallistumisesta sekä vaelluksista, jotka ovat jääneet viime aikoina liian pienelle huomiolle.

Apurahan turvin Atte voi kurssiunelmansa toteuttaa.

”Partiosäätiöllä on tärkeä tehtävä partion jatkuvuuden takaamisessa ja turvaamisessa. Kiitän partiosäätiötä tästä apurahasta ja haluan omalta osaltani olla mukana vahvistamassa partiotoimintaa lippukunta-, alue-, piiri- ja keskusjärjestötasolla.”

Partiosäätiö myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle Toimiva partiojohtaja -apurahat. 1000 euron arvoisen apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Palkitut valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta, ja apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla.  

Yläkuva Eeva Helle