Pestien tuki

Miten voit tukea oman lippukuntasi nuoria hankkimaan sellaista kokemusta ja osaamista, joista on hyötyä opinnoissa ja työelämässä?

Pestijohtajana voit tukea partiolaista tekemään hyviä valintoja , koska juuri nyt moni nuori ja opiskelija tekee jo suunnitelmia ensi kesälle. Monien kesätyö- ja harjoittelupaikkojen hakuajat käynnistyvät jo vuoden vaihteen tienoilla. Toisinaan nuori voi joutua myös tekemään valintoja kesätöiden ja partioleirin välillä.

Partiopesteissä hankittava osaaminen on erinomaista osaamista myös työelämään. Isoilla leireillä on tarjolla kokonaisen pienen kaupungin verran ammattialoja ja vaihtoehtoja sen mukaan, mitä haluaa oppia ja tehdä. Omiin opintoihin liittyvä harjoittelupaikka voi löytyä myös partiosta. Ensi kesänä järjestettäville piirileireille haetaan vapaaehtoisia muun muassa seuraavilla pestinimikkeillä: controlleri, muonitusmestari, leiriviestintämestari, kumppanuusmestari, ensiapukymppi, kehonhallintakymppi, ekokymppi, toimistokymppi, ajojärjestelijä sekä graafisen tiimin tekijä. Piirileiripestien täyttäminen on nyt vuodenvaihteessa kuumimmillaan.

Leiripesteihin voi kuulua kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista, oman tiimin johtamista, yhteistyötä muiden tiimien kanssa, yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, viestintää ja hankintojen kilpailuttamista. Toisaalta leiripestit vaativat myös valmiuksia toimia yllättävissä tilanteissa sekä työskennellä tarvittaessa kädet savessa. Nämä kaikki ovat sellaista osaamista, jota arvostetaan myös työelämässä.

Silloin kun oman alan kesätyöpaikat ovat kortilla, kannattaa nuoren miettiä, voisiko oman alan osaamista hankkia esimerkiksi leiripestin kautta. Joissakin tilanteissa opiskelualaan liittyvästä partiopestistä voi olla jopa enemmän hyötyä tulevaisuuden kannalta, kuin omaan alaan liittymättömästä kesätyöstä.

Lippukunnan pestijohtajana tehtäväsi on saada oikea tekijä ja oikea pesti kohtaamaan. Tarkoituksena on valjastaa vapaaehtoisten taidot hyödynnettäväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pestijohtaja auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia tunnustamaan ja kuvaamaan osaamistaan niin, että osaamista voi hyödyntää esimerkiksi työnhakutilanteissa. Pestijohtaja myös auttaa hyödyntämään osaamista esiin tuovia työkaluja, kuten osaamismerkkejä.

Pestin ja kesätyön välillä tasapainottelevalta nuorelta kannattaa kysyä mitä hän opiskelee tai millaisen työpaikan hän haluaisi saada. Opintoja tai työnhakua tukevia partiopesti hyödyttää niin nuorta itseään kuin partiotakin. Leirille saadaan innokas tekijä ja nuori saa pestissä toimiessaan myöhemmin työelämässä tarvitsemiaan taitoja.


Työkaluja pestijohtajalle:

Partioleireillä ja pesteissä kertynyt osaaminen kannattaa näyttää osaamismerkeillä. Osaamismerkillä on helppo osoittaa sellainen osaaminen, josta ei saa erillistä todistusta. Partion osaamismerkkejä on monenlaisia. Leirien osaamismerkeissä painottuvat johtamisen, ohjaamisen ja vapaaehtoisena toimimisen taidot.

Osaamista vapaaehtoistyöstä -osaamismerkki sopii partiolaiselle, jonka pesti on sisältänyt suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Partioleirillä tällaisia pestejä ovat esimerkiksi päällikkö- ja mestaritasoiset pestit.

 

Partio työelämätaitojen opettajana -videoissa nuoret kertovat millaista työelämäosaamista he ovat partiossa saaneet, mitä osaamisen tunnistaminen tarkoittaa, millaisia sosiaalisia taitoja partiosta saa ja miten partio on vaikuttanut uravalintaa.   www.partio.fi/tyoelamavideot

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

 

Nuoren kannattaa kysyä omasta oppilaitoksesta, voisiko partiossa hankittua osaamista sisällyttää opintoihin esimerkiksi harjoittelun muodossa. Partiokoulutuksista voi saada myös suoraan sisällytettyä osia toisen asteen ja AMK-opintoihin. Esim. HAMKilla on käytössä Johtaminen ja ohjaaminen vapaaehtoistoiminnassa -moduuli, josta voi saada peräti 15 opintopistettä tutkintoon.

Teksti: Julia Parkko ja Laura Kalervo

Liite: Juliste partiokolon seinälle leiripestien hyödyistä opintoihin ja työelämään