Yleinen Jäsenhankinta

Partiokerho on lippukunnalle mahdollisuus uuteen toimintamuotoon – tilaisuuteen kannattaa tarttua!

Kuntien avustuskierros lukuvuoden 2022–2023 harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan järjestämiseksi käynnistyy 15.2.2022. Osana harrastamisen Suomen mallia järjestetään jo useita partiokerhoja ympäri Suomen. Nyt olisi myös teidän lippukuntanne mahdollisuus lähteä mukaan järjestämään kerhotoimintaa! 

Oletko jo kuullut partiokerhoista? Partiokerhot ovat tapa järjestää matalan kynnyksen partiotoimintaa niille, jotka eivät muuten löytäisi varsinaisen partiotoiminnan pariin esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen takia. Partiokerho on lippukunnalle mainio tapa tuoda partio koululaisten tietoon ja tarjota tutustumismahdollisuus harrastukseen. Koulujen kautta tavoitetaan lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten löytäisi partioharrastuksen pariin. Kerhon ohjaamisesta maksetaan palkkio, joten se on hyvä mahdollisuus esim. täysi-ikäiselle opiskelijalle tai muulle, jolla on päivisin vapaata, saada pieni korvaus järjestetystä toiminnasta. 

Partiokerhot ovat osa harrastamisen Suomen mallin koulupäivän yhteydessä järjestettävää maksutonta harrastustoimintaa. Mallin tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Ensimmäinen pilottikerho toteutettiin Porissa keväällä 2021 ja nykyisellään partiokerhoja toimii noin 10 ympäri maan.  

Kerhot eivät sinänsä ole partiotoimintaa eivätkä kerholaiset usein partiolaisia, mutta ohjelmassa ammennetaan partiomenetelmästä ja toimintaa järjestävät partiolaiset. Toimintaan osallistuminen ei siis edellytä partion jäsenyyttä, ja Harrastamisen Suomen Malliin osallistuvat kunnat tilaavat kerhotoiminnan. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi erilaista ulkona tekemistä, ensiapuharjoituksia ja suunnistamisen harjoittelua (Aamuset, 23.5.2021). Kerhotoiminta järjestetään kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Esimerkkejä kerho-ohjelmasta olemme koonneet esimerkiksi tänne. Ideana partiokerhoitta on tutustuttaa osallistujia partiotoimintaan ja sytyttää innostus, joka voi kantaa harrastukseen asti. Partiokerhot ovat oiva tapa lippukunnille kohdata ja houkutella mukaan uusia lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten löytäisi partioharrastuksen pariin. 

Mikä harrastamisen Suomen malli? 

Mallin tavoitteena on taata maksuton ja saavutettava harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle, mikä on ollut myös partion tavoite. Lukuvuonna 2021–2022 toimintaa järjestetään 235 kunnassa. Toimintaa koordinoivat kunnat, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tätä varten avustusta. Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa järjestävät palkatut täysikäiset ohjaajat. Kunnasta riippuen toimintaa järjestetään siten, että kunta palkkaa ohjaajat tai vaihtoehtoisesti ostopalveluna, jolloin harrastuksen järjestäjä toimii ohjaajien työnantajana. Mitä kerhoja kunnassa järjestetään, on riippuvaista valtakunnallisesta koululaisten harrastuskyselystä tai kuntien järjestämistä omista harrastuskyselyistä, joissa koululaiset ovat voineet ilmaista kiinnostuksensa eri harrastuksiin. Moni toivoi kyselyssä esimerkiksi luonnossa ja ulkona tapahtuvaan tekemiseen liittyvää harrastusta. 

Miksi toimia nyt?  

Juuri nyt kannattaa toimia ja olla aktiivinen kuntien suuntaan, sillä kuntien avustushaku lukuvuodelle 2022–2023 avautuu 15.2. Haussa kunnilta toivotaan mahdollisimman valmista “lukujärjestystä” tarjottavasta harrastustoiminnasta. Monessa kunnassa tämä lukujärjestys voi olla jo täynnä, mutta yhteydessä kannattaa joka tapauksessa olla oman kunnan harrastuskoordinaattoriin tai Harrastamisen Suomen mallin kerhoista vastaavaan viranhaltijaan. 

Kiinnostus heräsi, mutta miten pääsisimme mukaan? 

Esimerkiksi Vihtiin haetaan kerhoille vetäjää juuri nyt! Vihdin tiimoilta yhteydessä voi olla lippukuntakoordinaattori Nina Miettiseen (nina.k.miettinen(at)partio.fi).

Olemme Suomen Partiolaisten puolelta olleet jo yhteydessä kuntien harrastuskoordinaattoreihin, ja osa onkin jo ilmaissut kiinnostuksensa partiokerhoon! Voit ilmoittaa lippukuntasi kiinnostuksen vastaamalla tähän lomakkeeseen. Yhteydessä voi tietenkin olla myös oman kunnan harrastuskoordinaattoreihin, mutta olethan yhteydessä myös Petraan Valkoseen (petra.valkonen(at)partio.fi), niin voimme kutsua teidät mukaan partiokerhojen ohjaajien valtakunnallisiin tapaamisiin ja voimme tukea toimintaa.  

Muistathan, että partiokerhon ohjaaja voi hyvin olla joku muu kuin iltaisin tapahtuvan partiotoiminnan johtaja. Samojen henkilöiden ei tarvitse tehdä kaikkea! Koska partiokerho järjestetään päivällä, ohjaajaksi kannattaa kysellä vaikkapa vanhempainvapaalla tai vuorotöissä olevia. 

Kuva: Teija Alaraappana / Uudenmaan partiopiiri