Jäsenhankinta Lpk:n johtaminen

Partiolaisten määrä on pysynyt samana koronasta huolimatta

Partiolaisten määrä on pysynyt viime kaudella (1.8.2020-31.7.2021) samalla tasolla koronasta huolimatta. Joillain alueella on jopa selkeää kasvua jäsenmäärässä. Tämä on aikamoinen saavutus keskellä kaikkea epävarmuutta! Iso kiitos jokaiselle ryhmänjohtajalle, johtokolmikon jäsenelle ja muille aktiiveille partiolaisille, jotka olette auttaneet uusia jäseniä mukaan uusiin ja olemassa oleviin ryhmiin.

Uusien, mukaan otettavien jäsenten määrä, eli niin sanottu sisäänotto on toteutunut 92% normaaliin vuoteen verrattuna. Lähes sama määrä lapsia ja nuoria on siis päässyt aloittamaan partion aiempiin vuosiin verrattuna. Jälleen, huikea saavutus. Pienempi sisäänotto näkyy erityisesti sudenpentulaumojen määrässä, joka oli noin 150 laumaa vähemmän normaalitasoon verrattuna. Muiden ikäkausien ryhmien määrä on pysynyt samana.

Korona on vaatinut joustavuutta – ja sitä on löytynyt

Kuten tiedämme, on tosi tärkeää ottaa toimintaan mukaan uusia jäseniä joka vuosi, jotta varmistetaan lippukunnan tulevaisuuden aikuis- ja johtajaresurssit. Tänä syksynä aloittaneiden sudareiden joukossa on teidän lippukunnan johtokolmikko vuonna 2040!

Kysyimme lippukunnilta, miten korona on vaikuttanut toimintaan. Keväällä 2020 78% vastaajista oli järjestänyt etätoimintaa. Syksyllä, rajoitusten muututtua, 83% lippukunnista piti viikkotoimintaa ulkona. Ainoastaan 4% lippukunnista kertoi toiminnan olleen kokonaan tauolla. Tämä on huikea osoitus lippukunnissa toimivien partiolaisten kyvystä muuttaa suunnitelmia ja joustaa vallitsevan tilanteen mukaan.

Korona on tehnyt partiosta vielä entistäkin tärkeämpää

Partiotoiminnan ylläpito ja sen aloittaminen uudelleen mahdollisen tauon jälkeen on tärkeää. Koronan aikana lasten ja nuorten yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet merkittävästi. Samoista asioista oltiin huolissaan jo ennen koronaa. Harrastustoiminta on nyt vielä entistäkin tärkeämpää. Jokainen meistä partiolaisista tietää, miten hyvältä ja tärkeältä tuntuu kuulua ryhmään, tulla nähdyksi, kuulluksi ja kokea tekevänsä jotain merkityksellistä.

Tsempataan siis yhdessä, kutsutaan tauollakin olleet ryhmät kokoon, pyydetään kelkasta pudonneet jäsenet vielä kerran uudestaan mukaan, etsitään uudelle laumalle akelat ja varmistetaan yhdessä, että jokainen toimintaryhmä pääsee kiinni kivaan ja turvalliseen toimintaan.

Viisi keinoa kasvutyöhön:

  1. Täydentäkää ryhmät. Jokainen voi pyytää mukaan yhtä kaveria.
  2. Perustakaa sudenpentulauma.
  3. Myykää partiota sillä, mitä olette itse saaneet siitä. Kavereita, retkiä, leirejä, itsenäisyyttä ja vastuuta. Kertokaa tästä vanhemmille ja nuorille.
  4. Laajentakaa. Voisiko joku ryhmä kokoontua koululla, jonkun muun yhdistyksen tiloissa tai ulkona siellä, missä lapset kokoontuvat muutenkin.
  5. Järjestä alueelle suosittelijoita. Tietävätkö koulun terkkari ja kuraattori, perhekerhon ohjaaja, kahvilan pitäjä ja kampaaja siitä, että partio on paras harrastus? Vie esitenippu, esittele toimintaa ja kerro, että tarvitsette apua siinä, että tavoittaisitte lisää lapsia mukaan.

Täältä löydät lisää keinoja kasvuun.

Täältä löydät lisätietoa jäsenrakenteen vaikutuksesta lippukunnan hyvinvointiin.

Täältä voit lukea enemmän siitä, miksi kasvutyö on tärkeää.