Miten valita itselleen sopiva lippukunta? Tähän kysymykseen törmäävät paitsi uudet partiolaiset, myös jo partiossa olevat, jotka esimerkiksi muuttavat uudelle paikkakunnalle. Entä miten ottaa vastaan uusi jäsen lippukunnassa?  

Vinkkejä lippukunnan valintaan:

  1. Tutki kiinnostavien lippukunnan nettisivuja ja somekanavia. Ne antavat tietoa lippukunnan toiminnasta. Voit myös ottaa yhteyttä esimerkiksi lippukunnanjohtajaan, jos haluat kysyä jostakin lippukuntaan liittyvästä asiasta.
  2. Kannattaa miettiä minkälaista toimintaa haluat, esimerkiksi maa- vai meripartio. Kun olet ollut jo partiossa, tiedät mitä vaihtoehtoja on olemassa. Näin osaat hakeutua sellaiseen lippukuntaan, jossa on sinulle mielekästä toimintaa.
  3. Kynnys lippukunnan vaihtamiseen on matalampi, jos vaihdat lippukuntaan, jossa sinulla on jo valmiiksi tuttuja. Heidän kauttaan saat etukäteen tietoa toiminnasta ja ihmisistä. Lisäksi uuden lippukunnan tapahtumiin osallistuminen on mukavampaa, kun tunnet jo valmiiksi jonkun.
  4. Jos kuulut kahteen lippukuntaan, ei kannata ajatella niitä 1.- ja 2.-lippukuntina tai luokitella niitä tärkeysjärjestykseen. Ajattele, että molemmat lippukunnat ovat yhtä tärkeitä, mutta toisessa olet vain aktiivisempi.
  5. Kannattaa olla aktiivinen ja oma-aloitteinen, eikä vain toivoa sulautuvansa täydellisesti heti joukkoon. Tarjoudu leirille apukädeksi, käy johtajiston kokouksissa ja kerro mitä haluaisit tehdä.

 Vinkkejä lippukunnille:

  1. Pidä nettisivut ja sosiaalisen median kanavat ajantasaisina ja aktiivisina. Lippukunnan tuottama sosiaalisen median sisältö voi vaikuttaa mahdollisen uuden jäsenen liittymiseen sekä positiivisella että negatiivisella tavalla.
  2. Kun lippukuntaan liittyy henkilö, jolla on jo partiotaustaa toisesta lippukunnasta, kannattaa selvittää, minkälaista partiokokemusta hänellä on ja mitä hän mahdollisesti haluaisi tehdä. Näin uuden jäsenen osaaminen saadaan hyödynnettyä lippukunnan tarpeisiin.
  3. Uutta jäsentä kannattaa kysyä mukaan tapahtumiin ja antaa mahdollisuuksia häntä kiinnostaviin pesteihin, joissa pääsee toimimaan muiden lippukuntalaisten kanssa. Ujompi henkilö ei välttämättä vieraassa porukassa uskalla itse tulla mukaan, kun muut lippukuntalaiset ovat jo vuosia toimineet yhdessä ja tuntevat toisensa.
  4. Ryhmäyttäkää myös johtajistoa, jotta uudet tulokkaat pääsevät tutustumaan teihin. Toisesta lippukunnasta tullut ei osaa alussa uuden lippukunnan käytäntöjä, vaan uuteen ympäristöön ja uusiin ihmisiin totuttelu vaatii aikaa.
  5. Jos lippukunnan jäsen on päätynyt vaihtamaan toiseen lippukuntaan jostakin syystä, älä syyllistä häntä päätöksestä. Jokaisella on oikeus valita, missä haluaa harrastaa, eikä ole yksittäisen jäsenen velvollisuus kuulua tiettyyn lippukuntaan. Lippukunnan vaihtaminen ei ole automaattisesti merkki siitä, että toiminta oli huonoa, vaan syitä voi olla monia.

Vinkit antoivat lippukuntaa itse vaihtaneet partiolaiset:
Milla Pietiläinen (Turun Versot), Aleksi Lehti (Käppäräpartio ja Nakkilan Partiolaiset), Anna Käyhkö (Auran Tähti Pojat), Lara Laamanen (Partiolippukunta Samposet, Kokko-Pojat ja Leppävaaran Korvenkävijät), Nemi Toivonen (Kaarinan Ristiritarit)