Kansanedustaja ja pitkän linjan partiolainen Saara Hyrkkö väsyy välillä työssään, sillä käsiteltävät asiat ovat hänelle niin tärkeitä. Aiheiden merkityksellisyydestä saa silti usein myös voimaa jatkaa eteenpäin.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö sai partiosta kipinän vaikuttaa omaan lähiyhteisöön.

Kansanedustajan uupuminen on Saara Hyrkön mukaan yleistä. Eduskunnassa töissä oleva voisi halutessaan työskennellä aamusta iltaan, sillä aina riittää lisää luettavaa ja perehdyttävää. Myös julkiseen keskusteluun osallistuminen kansanedustajana on Hyrkön mielestä ensiarvoisen tärkeää.

– Itsensä johtamisen taidot ovat kullanarvoisia. Tämä on työtä, jossa elää jatkuvan riittämättömyyden tunteen keskellä. Kaikkeen ei voi tarttua, vaan on pakko osata sietää epätäydellisyyttä, Hyrkkö kuvailee itsensä johtamisen tärkeyttä.

– Moni painii tässä työssä sen kanssa, että käsiteltävät asiat ovat niin merkityksellisiä. Toisaalta juuri se asioiden tärkeys auttaa jaksamaan.

Ison työmäärän keskellä priorisointi on välttämätöntä. Se ei ole helppoa edes paljon itseään johtaneille. Oma jaksaminen on kuitenkin kaiken kivijalka.

– Maailmaa ei voi pelastaa, jos ei pidä huolta itsestään, hän toteaa napakasti.

Erityisesti pidemmän rutistuksen, kuten vaalikevään jälkeen tarvitsee aina pidemmän palautumisjakson.

– Kun elämä mullistui täysin, minua auttoi se, että menin kotiin ja tein ruokaa tai leikin veljenpoikien kanssa. Tykkään myös uida, silloin joko pää tyhjenee täysin tai tulee paljon uusia ajatuksia.

Myös perheen kanssa oleminen ja luonnossa liikkuminen tuovat Hyrkölle voimaa.

Huivikaulana eduskunnassa

Luonnossa liikkumiseen Hyrkkö on saanut kipinän partiosta. Luontoarvojen lisäksi ratkaisukeskeisyys ja uteliaisuus erilaisuutta kohtaan ovat olleet partiossa opittuja asioita, jotka näkyvät päivittäin Hyrkön työssä kansanedustajana. Partiosta on tullut myös ensimmäinen töytäisy politiikan suuntaan.

Hyrkön lempiasia partiossa ovat omat lippukuntaleirit.

– Partiosta on syttynyt kipinä vaikuttaa omaan lähiyhteisöön, ja rakentaa ensin omaa lippukuntaa ja viedä eteenpäin oikeaksi katsomiaan asioita.

Äidin ja vanhemman serkun kautta harrastuksen pariin tiensä löytänyt Hyrkkö hurahti partioon täysin muutaman vuoden jälkeen löydettyään sieltä samanhenkisiä ihmisiä.

Partiopolulta on jäänyt käteen muutamien jätskiövereiden lisäksi kavereita ympäri maailmaa, paljon käytännön johtamiskokemusta sekä tunne siitä, että apua kyllä saa, kunhan sitä uskaltaa pyytää.

– Partiossa on myös toisaalta tullut sellainen tietynlainen pelottomuus, että joskus voi päätyä liian suuriin saappaisiin ja silti aika lailla kaikesta selviää, Hyrkkö toteaa.

Maailmaa ei voi pelastaa, jos ei pidä huolta itsestään.

Nuoreksi aikuiseksi partiossa varttunut Hyrkkö kokee, että häntä määrittävä yhteisö ja monet arvot ovat partiosta peräisin. Arvojen lisäksi Hyrkkö on ottanut partiosta mukaan eduskuntaan käytännön työkaluja, kuten kyvyn tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja halun ratkaista ongelmia.

– Joskus partiossa voi käydä vaikka niin, että porukka tulee kanoottihaikilta ihan likomärkinä, ja pitää ottaa tilanne haltuun. Politiikassa voi samalla tavalla tulla monenlaisia tilanteita vastaan.

Yksi Hyrkön viimeisimmistä aktiivipesteistä partiossa oli kouluttaja partiojohtajan peruskurssilla. Hän kertookin, että innostus parempaan johtamiseen on partiosta peräisin. Hyrkön mukaan politiikassa on olennaista se, miten ihmisiä, asioita, prosesseja ja itseään johtaa.

Parempi maailma arvopohjaisella johtamisella

Hyrkkö on päätynyt partiossa myös Jamboreelle.

Kiinnostus siitä, mitä hyvää johtamisella voi tehdä maailmassa, houkutteli Hyrkön osallistumaan Suomen ensimmäiseen Value Based Leadership -koulutukseen. Johtamista opiskellut Hyrkkö oppi kurssilla tunnistamaan paremmin omat arvonsa sekä sovittamaan ihmisiä yhteen analyyttisemmalla tavalla.

– Kurssilta jäi käteen erityisesti kaksi asiaa, jotka hyödyttävät kansanedustajana: tietoisuus erilaisista arvoista, ja kaikki se itsetuntemus, mikä auttaa nyt tekemään minusta paremman kansanedustajan.

Hyrkkö koki vertaisoppimisen nousseen kurssilla tärkeimmäksi oppimiskeinoksi. Ryhmässä oli paljon erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Yhteen hitsautuneesta porukasta kaksi onkin nyt kansanedustajia, kun Hyrkkö ja Hilkka Kemppi pääsivät eduskuntaan keväällä 2019.

Koulutuksessa nousi esiin myös arvojen vaikutus niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla.

– Arvojohtaminen on olennaista siksi, että sitä tapahtuu joka tapauksessa. Arvot vaikuttavat aina johtajaan ja johdettaviin, ja on hyvä pystyä kyseenalaistamaan, ovatko tehdyt asiat oikeasti omien arvojen mukaisia.

Saara Hyrkkö, 32

  • Vihreiden kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu.
  • Aloitti partion 10-vuotiaana Helsingin Koudissa.
  • Osallistui Suomen ensimmäiseen Value Based Leadership -koulutukseen.
  • Harrastaa partion lisäksi uintia ja luonnossa liikkumista.