Suurin osa pitää partiota merkityksellisenä ja kiinnostavana
harrastuksena, vaikka päättääkin jäädä toiminnasta pois. Tämä selviää
Suomen Partiolaisten maalis-huhtikuussa tekemästä kyselystä. Lapsilla
lopettamisen syy liittyy usein omaan ryhmään, aikuisilla taas muuhun
elämäntilanteeseen. Paluu partioon nähdään yleensä hyvin mahdollisena.

Yleisimmät syyt partion lopettamiseen

Top 3:
1. Kiireisessä elämässä aika ei riitä kaikkeen ja pitää tehdä valintoja ajankäytön suhteen.
2. Ryhmästä ei löydy kaveria tai kaverit lopettivat.
3. Partioon mukaanpääsy koetaan hankalaksi tai ryhmään ei päästä sisälle.

”Kasvoin ulos lippukuntatoiminnasta.”

”Minulle ei annettu tietoa, miten pääsen toimintaan mukaan ja milloin mitäkin tapahtuu
pyynnöistä huolimatta. Minua ei ollut partiolle olemassa.”

”Pojalla alkaa jääkiekkoharrastus viemään aikaa neljä päivää viikossa, ei halunnut omasta toiveesta jatkaa muuta.”

”Ryhmästä ei oikein löytynyt mieleistä kaveria. Myös lisää taitojen oppimista oli toiveissa.”

”Olin jo mielestäni tehnyt riittävästi, sekä mahdollistanut partion toimimisen omalla alueella. Nyt on nuorempien ja uusien aikuisten vuoro ottaa vetovastuuta.”

Mikä saisi sinut palaamaan partioon?

”Saatan palata partioon myöhemmin esimerkiksi, jos saan lapsia ja he aloittavat partion tai jos elämäntilanteeni muuten muuttuu ja innostun lasten kanssa toimimisesta uudelleen.”

”Saisi omat kaverit mukaan.”

”Hyvin johdettu aikuispartio ilman automaattisia velvoitteita ikäkausijohtajuuteen tai sitoutumiseen muuhun lippukuntatyöhön.”

”Jos minulla olisi enemmän aikaa, tällä hetkellä ei ehdi missään vaiheessa viikkoa.”

Suosittelisitko partiota?

82 % entisistä partiolaisista suosittelisi
75 % entisten partiolaisten huoltajista suosittelisi

Mikä kysely?

Exit-tutkimuksen tavoitteena on, että partiossa opitaan ymmärtämään paremmin, miksi partiosta erotaan. Tavoitteena on löytää ratkaisuja partioon liittymisen ja partioon kuulumisen esteiden poistamiseksi sekä partiossaoloajan pidentämiseksi. Kysely lähetetään kuukausittain Kuksa-poiminnan perusteella edellisen kuukauden aikana partiosta eronneille. Ensimmäiset kyselyt lähtivät maaliskuun lopussa. Tuloksia läpikäydään vähintään kuukausittain ja niistä viestitään laajasti. Lippukunta saa omien jäsentensä palautteet tiedoksi.