Ei ole yllätys, että lukuisilla menestyneillä ihmisillä on partiotausta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lisäksi tunnettuja partiolaisia ovat esimerkiksi Barack ja Michelle Obama, urheilijat Michael Jordan ja David Beckham, sekä muun muassa Bill Gates ja Björn Wahlroos.

Mikä partiolaisuudessa sitten valaa vankan pohjan elämässä etenemiselle ja merkittävälle menestykselle?

Kun katselen Sudenpennun pientä, sinistä vihkoani, jonka olen saanut Kannuksen Korvenkävijöiltä vuonna 1990, kirjasesta nousee kolme keskeistä kulmakiveä menestykseen.

1. ”Sudenpentu on reipas ja rehellinen”

Kukapa ei haluaisi tehdä työtä tiimissä ja organisaatiossa, jossa on joukko reippaita ja rehellisiä ihmisiä, kollegoita, johtajia? Johtaja johtaa esimerkillään rakentaen osaltaan organisaation kulttuuria ja käytäntöjä. Jos johtaja ilmentää reippautta ja rehellisyyttä, voiko paljon muuta edes toivoa?

Mitä varhaisemmassa vaiheessa reippaus ja rehellisyys on juurrutettu selkäytimeen partioharrastuksen tai vaikkapa kasvatuksen myötä, sitä automaattisemmin ne ilmenevät ajattelussa ja toiminnassa. Reippaus ei ole itsestäänselvyys etätyöapatian ja tylsistymisen, kiireen ja burnouttien, leimaamassa työelämässä; se vaatii itsestään huolehtimista ja sudenpentuasennetta. Rehellisyys puolestaan ohjaa toimintaa vasta silloin, kun se nähdään ja koetaan elintärkeänä (arvona).

2. ”Tahdon tehdä parhaani” -asenne

Kun jokapäiväistä elämääsi leimaa asenne ”tahdon tehdä parhaani”, tulet kehittymään ja edistymään huomaamattasi. Jos toimit tänään promillen paremmin kuin eilen, ja jatkat tätä promille päivässä -etenemistä vuoden ajan, tämä tarkoittaa vuodessa 43,2 prosenttia parempaa toimintaa. Ja etenemisen voima (power of progress) on valtava. Tutkimusten mukaan lähes 80 prosenttia työntekijöistä koki työelämänsä parhaaksi päiväksi päivän, jolloin he tunsivat etenevänsä.

”Tahdon tehdä parhaani” -asenne antaa tilaa rohkeudelle, kokeiluille ja ”epäonnistumisille”. Se sisältää armollisen ymmärryksen, että parhaansa tekeminen riittää – itse asiassa tahtotila tehdä ja sitoutua tekemään parhaansa riittää.

3. ”Olen valmis auttamaan”

”Olen valmis auttamaan” on toimiva pelisääntö johtajalle kuin johtajalle, ihmiselle kuin ihmiselle. On sanottu, että jos haluat edetä nopeasti, kulje yksin, mutta jos haluat edetä pitkälle, kulje yhdessä muiden kanssa.

Menestyvä tiimi syntyy keskinäisestä arvostuksesta ja luottamuksesta. Hyvät tiimiläiset ovat yhteistyökykyisiä, oppimishaluisia ja valmiita ottamaan vastuuta. He täydentävät, kannustavat ja tukevat toisiaan. He myös arvostavat toisia ja herättävät luottamusta. Luottamus syntyy vahvasti toisten tukemisesta ja auttamisesta. Tähän partio antaa oivat eväät.

Arvona reippaus ja rehellisyys, asenteena auttaminen ja tahtotilana tehdä parhaansa on helppo toivottaa tulevaisuus tervetulleeksi. Partiolaisena olet aina valmiina.

Aino-Mari Kiianmies (ainomari.com) on partio- ja startup-taustan omaava johtamisen visionääri, tutkija, kehittäjä ja kouluttaja. Hän oli mukana Johtajatulilla 2019 vetämässä suositun muutostyöpajan ”Valmenna itsesi menestykseen”. Aino-Mari on koulutukseltaan KTM, OTM, YTM, ja hän on ollut mm. tietoturvayhtiö SSH Communications Security Oyj:n, European Women Lawyers Associationin ja Oulun maanpuolustusnaisten hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii Naisjuristit ry:n puheenjohtajana sekä Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden ja Future Boardin hallituksen jäsenenä.