Leikkejä voidaan leikkiä monella tavalla ja leikit voivat kehittää lapsissa erilaisia taitoja ja asenteita. Samaakin leikkiä voidaan käyttää eri tavoin kasvatustavoitteiden saavuttamiseen.

Kun tavoitteenamme on kasvattaa lapsia ja nuoria yhteistyökykyisiksi rauhaa rakastaviksi kansalaisiksi, voimme suunnata leikkejä tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi monien tuntemassa laivastopelissä pelaajilla on ruudukko, jossa on esimerkiksi risteilijöitä ja taistelulaivoja, joita vuoron perään ammutaan arvaamalla eri ruutuja. Tämä sama leikki
voidaan muuttaa rauhanomaiseksi siten, että laivojen sijasta meillä onkin ruudukolla erilaisia ja eri kokoisia eläimiä. Eläimiä haetaan metsästä arvaamalla ruutuja. Aivan sama leikki samoilla säännöillä on siis muuttanut luonnettaan ratkaisevasti.

Toisaalta leikeissä voidaan kehittää monia muitakin asenteita ja tietoja. Joskus tavoitteet ovat ristiriitaisia: esimerkiksi joukkueleikkeinä suositut maastoleikit, lipunryöstöt ovat tavallaan sotaleikkejä, mutta samalla ne kehittävät oman
ryhmän yhteenkuuluvaisuutta ja yhteishenkeä.

Eräs huonojen leikkien tyyppi ovat erilaiset nolausleikit. Nolausleikeissä katsojilla on hauskaa, kun yksi nolataan tai hän epäonnistuu leikissä. Toinen tyyppi nolausleikkejä on sellainen, jossa on odottamaton ratkaisu. Huonoja leikkejä ovat
myös sellaiset, joissa on olemassa vaara. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jotkin vesileikit.

Hyvän leikin tuntomerkkejä

Yleensä hyviä leikkejä ovat sellaiset, joissa kaikki voivat olla mukana. Suositeltavia ovat leikit, joissa voidaan käyttää luovuutta ja mielikuvitusta. Hyvällä leikillä voisi olla seuraavia tuntomerkkejä:

Leikki

 • on hauska
 • opettaa uutta
 • virkistää ja antaa vaihtelua
 • tutustuttaa toisiin ja poistaa jäykkyyttä
 • antaa itseluottamusta
 • lisää tietoja ja taitoja
 • poistaa aggressioita
 • vapauttaa ilmapiiriä
 • antaa oivalluksia
 • antaa mahdollisuuden olla mukana, osallistua
 • kehittää aisteja
 • on jännittävä ja mielihyvää tuottava
 • kehittää myönteisiä ominaisuuksia
 • auttaa löytämään omat lahjat ja kyvyt.

Kirjoittaja on tehnyt Suuren Leikkikirjan yhdessä 200 partiolaisen kanssa sekä toiminut kurssinjohtajana ja kouluttajana yli 50 leikkikurssilla.