Partiolaisen arvot ilmenevät partioihanteissa, partiolupauksessa ja partiolaisen tunnuksessa.

Sitoudumme partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Ihanteiden määrä kasvaa joka ikäkaudessa.

Sudenpennut ja sitä vanhemmat partiolaiset lupaavat kunnioittaa toista ihmistä ja rakastaa luontoa ja suojella
ympäristöä.

Kunnioittamalla toista ihmistä ymmärrämme, että ihmiset ovat moninaisia. Haluamme edistää ihmisten välistä
tasavertaisuutta. Tunnistamme omia ennakkoluulojamme ja olemme valmiita muuttamaan niitä.

Olemme valmiita puolustamaan yhdenvertaisuutta myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Kunnioitamme toisen
pyhää ja kaikkien vapautta uskontoon ja uskonnottomuuteen. Tunnustamme, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton
ihmisarvo.

Rakastamalla luontoa ja suojelemalla ympäristöä rakennamme henkilökohtaista luontosuhdettamme ja vaalimme
sitä. Koemme luonnon tärkeäksi ja ymmärrämme luonnon oman arvon.

Ymmärrämme myös oman vaikutuksemme ympäristöön. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että säilytämme elinvoimaisen ja hyvän elinympäristö myös tuleville sukupolville.