Hallituksen kärkihanke

Miltä tulevaisuuden partio näyttää? Millaisia taitoja partiolaisilla tulee olla tulevaisuudessa?

Muun muassa näihin kysymyksiin Suomen Partiolaisten hallituksen 2021-2022 kärkihankkeen projektiryhmä Tulevaisuusryhmä pyrkii etsimään vastauksia. Tulevaisuusryhmän tavoitteena on vastata vuosien 2021-2026 strategisiin tavoitteisiin, joita ovat: partio kasvaa, partio antaa taidot elämään ja partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Projektin tavoitteena on lisäksi selvittää ja hyödyntää tulevaisuustietoa strategian toimeenpanossa ja toimenpiteissä. Ryhmä pyrkii myös selvittämään, minkälaisia taitoja partiossa ja elämässä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten partio-ohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Tiivistetysti tarkoituksenamme on siis valmistaa suomalaista partioliikettä tulevaisuuteen.

Ryhmämme koostuu partiolaisista ympäri Suomen ja erilaisin taustoin. Aloitimme työmme keväällä 2021 ja jatkamme sitä vuoden 2022 loppuun, jolloin annamme loppuraporttimme eteenpäin. Emme tietenkään tee työtämme yksin, vaan tarkoituksenamme on osallistaa myös jäsenistöä keskusteluun partion tulevaisuudesta.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina ennustamista eikä mitään voida tietää täydellä varmuudella – kuten koronapandemia meille osoitti. Välillä epätodennäköiseltäkin tuntuvat todellisuudennäkymät käyvät toteen. On kuitenkin tärkeää arvioida erilaisia mahdollisia kehityssuuntia yhteiskunnallisesti, jotta partioliike voi partiolaisen tunnuksen mukaisesti olla valmiina.

Nina Pitkänen
Kirjoittaja on Tulevaisuusryhmän puheenjohtaja

Tulevaisuususkon vahvistaminen juuri nyt

Kuluneen puolentoista vuoden ajan koronapandemia on vaikuttanut kaikkeen elämässämme ja maailmassamme. Partiolle se tarkoitti valtavaa hyppyä etäpartion muotojen kokeiluun sekä terveysturvallisten toimintatapojen pohtimiseen. Puolitoista vuotta on ollut järjestöllemme raskas urakka. Partion keskeisien peruspilareiden toteutumisesta on jouduttu tinkimään – yhdessä tekeminen on erilaista, toiminta luonnossa jäänyt vähemmälle, tapahtumia ja viikoittaisia tapaamisiakin jouduttu perumaan. Monelta harrastustoimintamme ilot ja kokemukset ovat jääneet puuttumaan.

Juuri siksi, nyt on erityisen tärkeää vahvistaa niin järjestön kuin jokaisen partiolaisenkin uskoa tulevaisuuteen – uskoa siihen, että valinnoillamme ja toiminnallamme on merkitystä paremman huomisen rakentamiseksi.

Tulevaisuuskasvatuksella on paikka myös partiossa. Lähtökohtana on se, että kykenemme näkemään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja koemme pystyvämme vaikuttamaan tulevaisuuteen. Partiolla on yhteiskunnallisesti vaikuttava paikka lähteä rakentamaan parempaa tulevaisuutta pandemian jälkeen.

Epävarmuuden ja suurien huolienkin ohella, kriisi antaa tilaa uudelle. Meidän on otettava lapset ja nuoret mukaan keskusteluun ja annettava lapsille ja nuorille mahdollisuus kuvitella myönteistä tulevaisuutta sekä uudistaa tulevaisuuskuvia. Partiolla on mahdollisuus vahvistaa ymmärrystä siitä, että tulevaisuuteen voi omilla teoillaan vaikuttaa.

Sonja Uschanov
Kirjoittaja on partiokasvatuksesta vastaava Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

  • Voit myös tilata osallistavan tulevaisuusajatteluun liittyvän työpajan piirisi tai alueesi tapahtumaan keväälle 2022! Laita viestiä ryhmän puheenjohtajalle: nina.pitkanen@partio.fi.