Julkaisimme vuonna 2020 partion uuden kumppanuusstrategian ja kasvanut kumppaniperheemme tarjosi partiolaisille mahdollisuuksia uusiin erilaisiin yhteistyömuotoihin, verkostoihin ja asiantuntemukseen. Kumppaneiden avulla voimme myös vahvistaa partion vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Suomen Partiolaisten uusi kumppanuusstrategia raamittaa keskusjärjestön kumppanityön periaatteet ja luo yhteistyötä tukevan toimintamallin koko partiotoiminnalle. Partio on 110-vuotisen historiansa aikana ja Suomen suurimpana nuorisojärjestönä toiminut ahkerasti erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Nyt julkaistulla kumppanuusstrategialla
pyritään rakentamaan entistä pitkäjänteisempää ja johdonmukaisempaa kumppanuustyötä yksittäisten leiri- ja tapahtumakumppanuuksien rinnalle.

Partion kasvavan kumppaniperheen myötä on tarkoitus luoda molemminpuolisia mielenkiintoisia ja pitkäjänteisiä kumppanuuksia yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää partion vaikuttavuutta yhteiskunnallisena toimijana ja mahdollistaa partion tavoitteiden toteutumisen isommin ja näkyvämmin.
Kumppanityötä ohjaa vahvasti partion arvopohja ja yhteistyötä arvioidaan yhteisten arvojen kautta.

Suomen Partiolaisten kumppaniperheeseen liittyi uusina jäseninä ensimmäisenä pääyhteistyökumppanina UPM, yhteistyökumppaneina Erätauko-säätiö, Suomen Punainen Risti Ensiapu sekä projektiyhteistyökumppanina
Moomin Characters.

Yhteistyösopimusten avulla partio on pystynyt rakentamaan sisällöllisesti rikkaita ohjelmakokonaisuuksia, monipuolista viestintää sekä luonut uudenlaisia verkostoja.

Monipuolista yhteistyötä UPM:n kanssa

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten sekä eri toimijoiden välillä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti viestinnän ja tapahtumien muodossa.
UPM ja partio järjestävät ilmastonmuutosteemalla Erätauko-keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan nuoria, asiantuntijoita ja päättäjiä vaihtamaan ajatuksia vastuullisuudesta ja ilmastoasioista. Toteutamme myös ilmastoteemaisen somekampanja yhdessä nuorten suosimien vaikuttajien kanssa. Lisäksi UPM on yksi vuoden 2021 Johtajatulien ja vuoden 2022 finnjamboree Kajon pääyhteistyökumppaneista.

Rakentavampaa keskustelukulttuuria Erätauko-säätiön kanssa

Yhdessä Erätauko-säätiön kanssa partio kehittää Erätauko-keskustelumenetelmän kanssa rakentavampaa ja toisia kuuntelevaa keskustelukulttuuria. Menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.
Tavoitteena on luoda rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja maailmalla. Menetelmän käyttö tukee osaltaan
Suomen Partiolaisten uutta strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Erätauko-säätiön Laura Arikka ja Suomen Partiolaisten Kaisa Leikola
Erätauko-säätiön Laura Arikka ja Suomen Partiolaisten Kaisa Leikola iloitsevat uudesta yhteistyöstä. (kuva: Eeva Helle)

Koulutusyhteistyötä Punainen Risti Ensiavun kanssa

Partio ja Punainen Risti Ensiapu ovat sopineet yhteistyöstä partion piirissä toteutettavista ensiapukoulutuksista. Nyt solmittu sopimus vahvistaa jo pitkään jatkunutta yhteistyötä. Lisäksi yhteistyön puitteissa partiolaiset ovat mukana kehittämässä koulutusten sisältöjä.

Ensiapuharjoitus käynnissä. Kuva: Laura Kanerva
Ensiapuharjoitus käynnissä. Kuva: Laura Kanerva

Itämeren suojelua yhdessä Moomin Charactersin kanssa

Suomen Partiolaiset on vuosina 2020-2021 mukana Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa. Kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta. Suomen Partiolaisten meripartioryhmä on tuottanut sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaikäkausille sopivaa Itämeri-teemaista ohjelmasisältöä ja aktiviteetteja, joiden avulla lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi.
Aktiviteetit tekemällä voi hankkia muumiaiheisen #MEIDÄNMERI-kampanjamerkin.

Kuva: Moomin Characters ™

Juttu on julkaistu alunperin Partiovuosi 2020 -kirjassa.