Osa partiolaisista on partiossa koko ikänsä, mutta suurella osalla harrastus loppuu jossain vaiheessa. Suomen Partiolaiset on selvittänyt syitä partioharrastuksen päättymiseen jo reilun kahden vuoden ajan.

Tärkein syy siihen, että partio loppui:

Nuori/
aikuinen

 1. Ajankäytön ongelmat 24 %
 2. Muu 16 %
 3. Muutin muualle 14 %
 4. Henkilökohtaiset syyt 9 %
 5. Toiminta ei ollut mielekästä 9 %
 • Kaverini eivät ole enää partiossa 4 %
 • Toiminnan kustannukset 4 %
 • Vaihdoin harrastusta 4 %
 • En tunne oloani tervetulleeksi partioon 4 %
 • Paikallisen partiotoiminnan hiipuminen tai lakkaaminen 2 %
 • Ryhmän kokoontumisaika ei ole sopiva 2 %
 • Toiminnan laatu ei vastannut odotuksia 2 %
 • Toiminta oli huonosti johdettua 2 %
 • Järjestyshäiriöt 1 %
 • Lippukunnan viestintä ei toiminut 1 %
 • Partion arvot eivät sovi itselle 1 %
 • Toiminta ei ollut helposti saavutettavissa 1 %
 • Kiusaaminen 0 %

Huoltaja vastannut huollettavan puolesta

 1. Ajankäytön ongelmat 20 %
 2. Huollettavani vaihtoi harrastusta 15 %
 3. Muu 14 %
 4. Toiminta ei ollut mielekästä 12 %
 5. Huollettavan kaverit eivät ole enää partiossa 10 %
 • Henkilökohtaiset syyt 6 %
 • Ryhmän kokoontumisaika ei ole sopiva 5 %
 • Järjestyshäiriöt 3 %
 • Muutimme eri paikkakunnalle 4 %
 • Paikallisen partiotoiminnan hiipuminen tai lakkaaminen 3 %
 • Toiminnan laatu ei vastannut odotuksia 3 %
 • Toiminta oli huonosti johdettua 2 %
 • Huollettavani ei tunne oloaan tervetulleeksi partioon 2 %
 • Kiusaaminen 1 %

Kukaan huoltajista ei valinnut seuraavia
vaihtoehtoja: Lippukunnan viestintä ei toiminut,
partion arvot eivät sovi perheellemme,
toiminta ei ollut helposti saavutettavissa, toiminnan kustannukset

Esimerkkejä vastauksista, joita vastattiin kohtaan ”muu syy”

”Koronaepidemian takia partiotoimintaa ei ole”

 • ”Aikuistoiminnan puuttuminen”
 • ”Ikääntyminen”
 • ”Partioähky”
 • ”Ohjaamani ryhmä kuihtui ja luotsikaveri lopetti”
 • ”Vammaisryhmälle ei saatu ohjaajaa”
 • ”Kieli”
 • ”Kokoontumispaikan sisäilmaongelmat”
 • ”Ryhmää ei järjestynyt”
 • ”Normaali seikkailijatoiminnan haastavuus erityislapselle”

Partiota ei lopeta toiminnan laadun vuoksi

Partion Exit-tutkimuksessa tiiviisti mukana oleva Mari Sundell on analysoinut tutkimustuloksia. Hän haluaa nostaa esiin, että yleisimmät syyt partion lopettamiseen eivät johdu partioharrastuksesta itsestään.

– Partio lopetetaan tavallisimmin omaan ajankäyttöön liittyvistä syistä, harrastuksen vaihtamisen tai toiselle paikkakunnalle muuton takia, Sundell kertoo.

Lopettamisen syyt ovat suhteellisen harvoin toimintaan liittyviä. Esimerkiksi toiminnan huono laatu tai huono johtaminen nousivat syiksi vain parilla prosentilla vastaajista. Järjestyshäiriöt tai kiusaaminen ovat olleet syynä partion
lopettamiseen vain muutamalla prosentilla.

– Vaikka partiossa lapset ja nuoret joutuvat kiusatuiksi huomattavasti harvemmin kuin yleisesti yhteiskunnassa, on jokainen kiusaamistapaus myös partiossa liikaa. Jokaiseen kiusaamistapaukseen myös puututaan, Sundell toteaa.

Kyselyssä selvitettiin myös, suosittelisiko vastaaja partiota harrastukseksi kaverilleen tai ystäviensä lapsille.

– On erittäin ilahduttavaa, että yli 90 prosenttia vastaajistasuosittelisi partiota!

Suosittelisitko partiota…

Kavereillesi?

Vastaajana nuori/aikuinen

 • Kyllä 91 %
 • Ei 9 %

Ystäviesi lapsille?

Vastaajana huoltaja

 • Kyllä 93 %
 • Ei 7 %

Esimerkkejä kyselyn avoimista vastauksista

”Minulle ei annettu tietoa, miten pääsen toimintaan mukaan ja milloin mitäkin tapahtuu pyynnöistä huolimatta. Minua ei ollut partiolle olemassa”

 • ”Ryhmä loppui, koska ei ollut vetäjiä 13–14-vuotiaille.”
 • ”Poika ei löytänyt partioryhmästään kavereita ja kaveri joka olisi myös tahtonut partioon ei mahtunut samaan ryhmään.”
 • ”Ryhmäkoko oli aika suuri yhden aikuisen vedettäväksi, etenkin kun ryhmässä oli muutama lapsi, jotka toiminnallaan sabotoi kokouksia niin, että järjestyksen pitoon meni turhan paljon aikaa. Tilanne parani kyllä ja asiaan puututtiin, mutta motivaatio ehti muutaman kauden aikana mennä.”

Faktaa Exit-tutkimuksesta

 • Exit-tutkimus on palautekysely partion lopettaneille ja heidän huoltajilleen.
 • Exit-tutkimuksen tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään, miksi partiosta erotaan sekä löytää ratkaisuja partioon liittymisen ja partioon kuulumisen esteiden poistamiseksi ja partiossa oloajan pidentämiseksi.
 • Partiota kehitetään tutkimustulosten pohjalta keskusjärjestössä ja piireissä.
 • Lippukunnille Exit-tutkimus tarjoaa mahdollisuuden saada palautetta sekä korjata tilanteita ja toimintatapoja. Palautteita voidaan käsitellä myös esimerkiksi osana valmennusta.
 • Tutkimusta on tehty yhtäjaksoisesti maaliskuun 2019 lopusta asti. Tässä jutussa kerrotut luvut kuvaavat kyselyn tuloksia 23.3.2021.
 • Vastauksia on kertynyt 23.3.2021 mennessä 1805 kpl. Vastausprosentti on 17.
 • Vastaajista 9 % on 7–15-vuotiaita, 35 % yli 16-vuotiaita ja 56 % on huoltajia.