ARVOISA LIPPUKUNNAN VAPAAEHTOINEN

Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö ja sinä olet sen tärkein jäsen. Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, eikä partiota voi harrastaa ilman lippukuntatason partiolaisia. Lippukuntatyö on kuitenkin näennäisesti palkatonta, usein jopa rasittavaa. Lippukunnassa riittää tehtäviä, jotka kaipaavat tekijää. Partio ei ole ainoastaan iltanuotioita, leiriheiloja ja hyviä muistoja, vaan myös uhrattuja viikonloppuja, tottelemattomia lapsia ja stressaavia pestejä.

Siis kiitos ryhmänjohtajat, luotsit, hallituslaiset, johtokolmikon jäsenet, somevastaavat, koloisännät ja kaikki muut. Vapaaehtoistyöllänne tarjoatte harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistatte partion jatkumisen viikosta ja vuodesta toiseen. Tällä kirjoituksella haluan kiittää juuri sinua. Panoksesi on korvaamaton.

Lippukunnat tarjoavat ystävyyttä, perinteitä, uusia kokemuksia ja vertaistukea. Lippukunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuksia etenemiseen ja kehitykseen. Valtaosa partiolaisista kokeekin lippukuntatyön niin antoisaksi, ettei koe tarvetta esimerkiksi piiripestiin. Arjen metatyö jää kuitenkin valitettavan usein suurempien projektien ja nimien varjoon. Nyt kohotamme kuitenkin kuksamme kaikille todellisille partioarjen sankareille, siis lippukuntalaisille.

Kiittäen Partio-lehti