Otto Turunen osallistuu aktiivisesti partiotoimintaan Joutsenon Nuotioveljissä sekä omassa partiopiirissään huolimatta siitä, että hän asuu eri paikkakunnalla. Kaverit, uuden oppiminen ja toiminnan kehittäminen ovat asioita, jotka saavat Turusen jatkamaan partiotoimintaa.

Otto Turunen

PARTIOTA VOI HARRASTAA AKTIIVISESTI, VAIKKA ASUUKIN TOISELLA PAIKKAKUNNALLA.
Totta. Partiota voi harrastaa monella tavalla. Tärkeintä on keskustella oman lippukunnan tai piirin kanssa eri toimimismahdollisuuksista.

OMASTA LIPPUKUNNASTA VOI JÄÄDÄ HELPOSTI ULKOPUOLISEKSI ERI ASUINPAIKKAKUNNAN TAKIA.
Totta ja tarua. Riippuu omasta aktiivisuudesta. Koen, että itselläni on vastuu ylläpitää suhdetta lippukuntaani.

ERI PAIKKAKUNNALLA ASUMINEN VAIKUTTAA NEGATIIVISESTI PARTIOTOIMINNASSA JAKSAMISEEN.
Tarua. Vaikka välimatkat ovat pitkiä ja toiminta etäpainotteista, partio on vastapainoa muulle arjelle. Toiminta kannattaa kuitenkin mitoittaa oman elämäntilanteen mukaan.

LUOTTAMUS MUIHIN JOHTAJIIN ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETÄ JOHTAMISESSA SEKÄ ERI PAIKKAKUNNALLA ASUESSA.
Totta. Luottamuksen merkitys korostuu etenkin etänä johdettaessa. Etäjohtamisessa onkin tärkeää huomioida
ryhmäytyminen, sillä luottamus rakentuu hyvän yhteishengen avulla.

ETÄJOHTAMINEN ONNISTUU YHTÄ HYVIN KUIN PAIKAN PÄÄLTÄ JOHTAMINENKIN.
Etäjohtaminen voi tuntua haastavalta, mutta se on taito, jota harjoitellaan ja jossa kehitytään. Yhteisistä pelisäännöistä
sopiminen auttaa.

JOTTA PARTIOSSA VOIDAAN KUTSUA AKTIIVISEKSI TOIMIJAKSI, TULEE TÄLLÖIN OLLA KAIKESSA LIPPUKUNNAN TOIMINNASSA MUKANA.
Tarua. Aktiivinen toimijuus ei tarkoita aina lippukunnan toiminnassa mukana olemista. Partioon kuuluu myös paljon projektiluontoista tekemistä, jota tehdään lippukuntien lisäksi piireissä ja keskusjärjestössä.