Vuonna 2015 Minna Viskari ja Riikka Kumlin perustivat perhepartioryhmän Järvenpään Kiehisiin. Nyt jo viiden vuoden ajan perhepartio on toiminut aktiivisena kuukausittaisten retkikokousten parissa.

LAPSET INNOSTUVAT PARTIOSTA PERHEPARTIOSSA
Totta. Moni perhepartiossa käynyt lapsi innostuu liittymään partioon ja sudenpentuihin. Perhepartio on helppo ympäristö innostua retkeilystä ja partiomaisesta toiminnasta. Lapsien myötä myös aikuiset innostuvat liittymään partion virallisiksi jäseniksi.

PERHEPARTIO JA SUDENPENTUOHJELMA OVAT LIIAN LÄHELLÄ TOISIAAN

Järvenpään Kiehisten perhepartion johtajat Riikka Kumlin, Minna Viskari, Veera Bergström.
Riikka Kumlin (vasemmalla) ja Minna Viskari johtavat perhepartiota Järven-pään Kiehisissä. Mukaan on hypännyt myös Veera Bergström, joka on tuonut uusia ideoita toimintaan.

Ei ole, lapset eivät ainakaan koe niitä samankaltaisiksi. Perhepartiossa oma aikuinen on mukana toiminnassa, mutta sudenpentuihin siirryttäessä opitaan toimimaan enemmän muiden lasten kanssa ja vieraamman aikuisen johdettavana. Vaikka sudenpentuohjelmasta lainataan aktiviteetteja perhepartioon, toteutetaan niitä kuitenkin helpommalla tasolla.

PERHEPARTION KÄYNEET LAPSET KYLLÄSTYVÄT PARTIOON SUDENPENTUINA
Meillä ei ole kokemusta tällaisesta. Emme koe, että lapset kyllästyisivät ohjelmaan. Vaikka aktiviteetit ovat osittain samoja, tehdään ne suden-pentuvaiheessa aivan eri tavalla.

PERHEPARTIO ON PELKKÄÄ RETKEILYÄ
Käytännössä kyllä. Valitsemme kuitenkin jokaiselle kokoukselle jonkin aiheen tai teeman, johon voimme kehittää yksinkertaisia aktiviteetteja. Vaikka olemme usein lähiretkeilypaikalla nuotion ja eväiden kanssa, keksitään aina jotain muutakin tekemistä. Välillä se ihan ”perinteinen” retkeilykin on kivaa lapsille.

PARIJOHTAJUUS TOIMII HYVIN PERHEPARTION JOHTAMISESSA
Kyllä toimii. Meillä on ollut alusta asti selkeä työnjako siitä, kuka hoitaa mitäkin. Riikka on pääasiassa huolehtinut viestinnästä sähköpostitse, Minna puolestaan käytännön toteutukseen liittyvistä asioista ja jälkikäteen tehtävästä sometuksesta. Suunnittelua ja toteuttamista tehdään paljon yhdessä ja vasta hiljattain mukaan liittynyt Veera on tuonut uusia ideoita toimintaan. Parijohtajuus toimii aina ja etenkin perhepartiossa. Tiimityöllä huolehditaan myös toistemme lapsista: niin sanotusti kaikki ovat kaikkien lapsia retkellä.