Kun koronavirus saapui Suomeen keväällä 2020, partio oli yksi ensimmäisistä harrastusjärjestöistä, joka siirtyi ripeästi poikkeusajan toimintaan. Avuksi kehitettiin nopeasti etäpartio-ohjelmaa, digiratkaisuja ja esimerkiksi kesäleiri Minecraft-pelissä.

Partiolaisten huikea toimintavalmius näkyi hienosti maaliskuussa, kun viikossa koottiin etäpartioaktiviteetit kaikille ikäkausille kevään viikkojen ajaksi. Osa ryhmistä jatkoi kokoontumisia heti etäyhteyksien avulla, toisissa ryhmissä johtajat jakoivat tehtäviä itsenäisesti tehtäviksi ja jotkut järjestivät luontoon perheen kanssa kierrettäviä rastiratoja tai muita etäaktiviteetteja. Kaikille lippukunnille ja ryhmänjohtajille etätoimintaan siirtyminen ei ollut kuitenkaan syystä tai toisesta mahdollista. Monelle korona-aika on ollut myös monella tapaa raskasta, haastavaa ja turhauttavaa.
– Halusimme antaa vapaaehtoisille vapauden ryhtyä toteuttaa etätoimintaa kunkin oman osaamisen ja jaksamisen puitteissa, kertoo Kaisa Johto, Suomen Partiolaisten kasvatuksesta vuonna 2020 vastannut hallituksen jäsen.

Partion digiloikka kasvoi entisestään

Partiossa valmiudet digitaaliseen työskentelyyn olivat jo valmiiksi hyvät ja suunnitelmat laajemmastakin käytöstä pitkällä. Esimerkiksi Office 365-työkalut saatiin piirin ja keskusjärjestötoimijoiden lisäksi nopeasti myös lippukuntien vapaaehtoisten käyttöön. Nuorten aloitteesta syntyi keväällä Discord-kanava partiolaisten yhteydenpitoon. Lisäksi nuoret ryhtyivät rakentamaan kesäksi Bitti-leiriä Minecraftin pelimaailmaan.
Osa toiminnasta ja tapahtumista oli helpompi järjestää etämuotoisesti kuin toiset. Ne tapahtumat, jotka oli mahdollista siirtää etätoteutukseen, vaihtuivat lennosta digitaalisiksi. Iloiseksi yllätykseksi monet etänä järjestetyt koulutustapahtumat vetivät paljon enemmän osallistujia kuin mitä perinteiset kasvokkain järjestetyt tilaisuudet ovat aiemmin tehneet.

– Esimerkiksi Moninaisuuspäiville, Meripartiojohtajapäiville ja moniin koulutuksiin osallistuttiin hienosti eri puolilta Suomea, Suomen Partiolaisten lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk toteaa.
Jo valmistelussa olleet etäkoulutukset Moodle-alustalla nousivat arvoon arvaamattomaan. Myös erilaiset webinaarit ja kevyemmät koulutus- ja tiedonvaihtotilaisuudet löysivät hienosti oman yleisönsä.
– Tulevaisuudessa osaammekin varmasti hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia entistä paremmin perinteisen koulutuksen rinnalla ja ottaa irti hyödyn erilaisista etä- ja hybriditoteutuksista, Anna Bryk pohtii.

Tasangon Talvikkien tarpojaryhmän kokouksessa pidettiin etäaikana esimerkiksi levyraatia. Eero Hautala toimi ryhmän
teknisenä tukena. Kuva: Eero Hautalan albumi

Paikallistoiminnan kesä ja syksy

Kesällä kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa päästiin järjestämään hieman vapaammin. Vaikka kaikki suuret piirileirit ja tapahtumat jouduttiin perumaan, lippukunnat ja niissä toimivat ryhmät järjestivät toimintaa, kuten leirejä, retkiä, vaelluksia ja purjehduksia. Myös joitakin partiotaitokilpailuja ja tapahtumia ehdittiin järjestää kesän ja alkusyksyn aikana.

Syksyllä partiotoiminta päästiin aloittamaan kutakuinkin normaalisti, toki turvallisuusohjeet tarkasti huomioiden. Partiopiireissä seurattiin alueellista koronatilanteen kehitystä aktiivisesti ja tuettiin lippukuntia koronatilanteen huomioimisessa. Tilanteen pahentuessa jouduttiin monin paikoin siirtymään uudelleen ulko- tai etätoimintaan.
– Uutta tukea lippukuntien etätoiminnan suunnitteluavuksi saatiin syksyllä etäpartioprojektissa aloittaneelta työntekijältä. Projektissa on tuotettu lippukunnille käytännön vinkkejä partio-ohjelman toteuttamiseen etänä ja ulkona. Lisäksi projektissa on pilotoitu täysin etänä toimivien ryhmien toimintaa, Kaisa Johto kertoo.
Sisältöjä on jaettu partiolaisille muun muassa sosiaalisen median kanavissa, blogissa ja webinaareissa.

Adventtikalenterimyynnin uskomaton ponnistus

Korona aiheutti merkittävän vastatuulen myös partiolaisten vuoden suurimmalle varainhankintakampanjalle, adventtikalenterimyynnille. Koronarajoitukset kiristyivät kampanjan kannalta juuri kiihkeimpinä myyntiviikkoina. Myynnin onnistumiseksi jouduttiin miettimään monin paikoin uusia tapoja, kun kaikkialla ei voinutkaan myydä ovilta oville tai kauppojen edustoilla.
– Onnistuimme kuitenkin tekemään mahdottomasta mahdollista. Lippukunnat ottivat laajasti käyttöön mobiilimaksamisen ratkaisut ja kalentereita myytiin ahkerasti verkosta. Kalentereita myös markkinointiin paikallisesti sosiaalisessa mediassa ja verkostojen avulla ja lippukunnat kokeilivat rohkeasti uusia myyntitapoja, Suomen Partiolaisten varainhankinnan koordinaattori Simo Pynnönen kertoo.
Lopputuloksena kalenterimyynti nousi edellisvuoden ennätyksen tasolle ja sen avulla varmistettiin partiotoiminnan mahdollistaminen myös seuraavana vuonna.

Partiolaisten adventtikalenteri onnistui mainiosti koronavuoden haasteista huolimatta.

Koronavuoden sankarit

Koronavuoden partiosankareiksi nousivat kaikki partion vapaaehtoiset, jotka sitkeästi ja väsymättä olivat valmiita muuttamaan tarvittaessa suunnitelmia, miettimään vaihtoehtoisia toteutustapoja turvallisuuden varmistamiseksi ja nielemään pettymyksen tapahtuman peruuntumisesta tai etämuotoon siirtämisestä. Sankareita olivat kaikki he, jotka vetivät ryhmien toimintaa ulkona partio-ohjelmaa luovasti soveltaen niin tuulessa, loskassa kuin marraskuun pimeydessä ja avasivat työ- tai opiskelupäivän jälkeen vielä uudelleen etäyhteyden koneellaan lasten harrastuksen mahdollistamiseksi.
– Vuosi oli varmasti kaikille toiminnan järjestäjille raskas, haastava ja turhauttava, mutta olemme olleet tässäkin yhdessä sinnikkäästi ja vuorotellen toisiamme tukien. Kun tästä kriisistä selvitään, partio ei tule palaamaan entiseen, vaan johonkin parempaan. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana, oli panoksesi tähän liikkeeseen ja järjestöön miten pieni tai suuri tahansa, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero kiittää.

Kun korona perui suuret kesäleirit, haluttiin tilalle järjestää jotakin kaikille partiolaisille yhteisöllistä. Uudenlainen kokeilu oli valtakunnallinen etäiltanuotio Himmee, jonka äärelle kokoontui useampi tuhat partiolaista perheineen elokuun alussa.

Juttu on julkaistu alunperin Partiovuosi 2020 -kirjassa.