Lapset ja nuoret ovat kärsineet pandemian aikana merkittävästi. Nuorten aikuisten mielenterveyskäynnit ovat lisääntyneet, ja jo ennen heikossa asemassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä yhä pahemmin. Partio on onnistunut taipumaan muuttuvissa rajoituksissa ja tautitilanteessa mallikkaasti – toiminnassamme on mukana yhtä paljon jäseniä kuin vuosi sitten.

Rokotusten edetessä ja yhteiskunnan avautuessa meidän partiolaisten tulee olla mukana myös avaamassa toimintaamme. Jo koronapandemian alusta alkaen partiossa on tehty linjaus, ettei toimintaa ole syytä rajoittaa enempää kuin viranomaiset edellyttävät. Tämä asia pitää edelleen paikkansa – partio ei ole ollut merkittävä tartuntojen lähde, ja toiminnallamme on iso yhteiskunnallinen merkitys. Yhteiskunnan auki pitäminen kuitenkin keskusteluttaa yhteiskunnassamme, ja sama keskustelu näkyy myös jäsenistömme parissa tällä hetkellä.

Koronakriisin alkuvaiheessa Suomen Partiolaisten hallitus linjasi kasvokkain järjestettävän partiotoiminnan laitettavaksi tauolle koko Suomessa ja kesän 2020 tapahtumat peruttiin yhteistyössä piirihallitusten kanssa. Pian vastuu rajoitusten tarkemmasta ohjeistuksesta siirrettiin partion toimihenkilöille ja pikkuhiljaa alueellisten rajoitusten myötä partiopiirit ottivat paikallisten viranomaisten linjausten tulkinnasta yhä vahvemman vastuun. Tällä hetkellä piirit ohjeistavat paikallisten aluehallintoviranomaisten rajoitusten ja suositusten pohjalta lippukuntatoimijoita oman toimintansa järjestämisestä.  

Moni piirin antama ohjeistus on asetettu niin, että toiminnan järjestäminen olisi lippukunnan näkökulmasta mahdollisimman helppoa ja selkeää. Monesti isommissa tapahtumissa terveysturvallisuuden varmistaminen edellyttää enemmän vaivaa, ja siksi voi olla lippukunnalle vaivattomampaa järjestää toimintaa esimerkiksi vain oman ryhmän kesken. Isompienkaan tapahtumien järjestämistä suositukset eivät kuitenkaan estä – ellei paikallinen viranomainen varta vasten niitä rajoita.   

Nykyinen linjaustilanne tarkoittaa kuitenkin sitä, että jokainen lippukunta, piirihallitus, ryhmä tai toimikunta ja myös SP:n hallitus, käyttää tilannekohtaista harkintaa erilaisten jo aikaisemmin kalenteriin laitettujen tapahtumien järjestämisen osalta. Päätökset pohjaavat aina käytettävissä oleviin resursseihin, vapaaehtoisten motivaatioon ja riskinsietokykyyn. Tilanne voi johtaa siihen, että eri alueilla ja eri tapahtumien osalta päätöksentekijät tulevat erilaisiin lopputulemiin siitä, järjestetäänkö joku tapahtuma vai ei ja minkälaisella toteutuksella. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta katsoen tämä voi tuntua ristiriitaiselta.  

On tilanteita, joissa tapahtumien järjestämättä jättäminen tai etätoteutus varmuuden vuoksi on perusteltua. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että kun yhteiskunnassa puhutaan siitä, että lasten ja nuorten toimintaa ei tulisi turhaan rajoittaa, koskee se myös meitä. Tämä voi vaatia ylimääräistä vaivaa ja venymistä tekijöiltä. Siksi itse pidän ensisijaisen tärkeänä että me järjestönä huolehdimme myös vapaaehtoistemme jaksamisesta esimerkiksi tarjoamalla tukea, koulutusta ja tapahtumia antamaan voimaa ja inspiraatiota partiotoiminnan toteuttamiseksi. Nämä kaksi asiaa eivät siis ole toisilleen vastakkaisia, vaan vahvasti toisiaan tukevia. Ilman tekijöitä ei ole partiotoimintaakaan. 

Kestää vielä hetken ennen kuin voimme partiossakin palata aikaan, jossa voimme täysin huolettomasti järjestää minkälaista toimintaa tahansa ilman erityisjärjestelyjä. Pitkittyneessä ja muuttuneessa tilanteessa meidän tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään kohtaamisia ja toimintaa, niissä raameissa, jotka päättäjät ja viranomaiset meille asettavat, pitääksemme yllä koko liikkeemme toimintakykyä. Tämä vaatii meiltä panosta, mutta yhdessä me partiolaiset pystymme tähänkin tilanteeseen vastaamaan.  

Siiri Somerkero
Kirjoittaja on Suomen Partiolaisten puheenjohtaja