Suomen Partiolaisten hallitus päätti muuttaa Partio-lehden linjaa. Suuria ulkoisia muutoksia ei ole näkyvissä, vaan muutokset koskevat toimitusorganisaatiota.

Partio-lehti muuttuu vuoden vaihteessa journalistisesta jäsenlehdestä ei-journalistiseksi jäsenlehdeksi. Suomen Partiolaisten hallitus (SPH) päätti 1.9. pidetyssä kokouksessa, että lehden linja muuttuu. Samalla hallitus päätti, että paperinen versio eli printtiversio lopetetaan vuoden 2022 lopussa. SPH perusteli päätöstä jäsenviestinnän kehittämisellä ja hiilijalanjäljen vähentämisellä. Hallituksen mukaan tavoitteena on lisätä sähköistä viestintää ja parantaa sitä kautta jäsenviestintää nykyisestä. Printtilehden lopettamista SPH perustelee sillä, että sillä vähennetään ympäristökuormitusta ja toteutetaan uutta hiilineutraalia strategiaa.

Journalistinen jäsenlehti on Partio-lehdessä tarkoittanut, että lehti on noudattanut Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita, kuulunut Aikakausmedian kautta Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen allekirjoittaneisiin medioihin ja lehden toimitus on ollut täysin itsenäinen toimija. Journalistisessa lehdessä lukijoille on täytynyt tehdä selväksi mikä lehden sisällöistä on journalistinen juttu ja mikä on mainos. Partio-lehdessä tämä on tarkoittanut, että Partio-lehden toimitus on suunnitellut, tehnyt ja päättänyt julkaista kaikki sen nimissä julkaistut artikkelit. Artikkelien lopullinen julkaisupäätös on ollut päätoimittajilla. Tänä vuonna päätoimittajina ovat toimineet Laura Kanerva ja Susanna Koivisto. Suomen Partiolaiset (SP) on toiminut vain lehden julkaisijana. SP on päättänyt lehden linjasta ja rekrytoinut päätoimittajat vastaamaan lehden sisällöistä. SP:llä ei ole siis ollut valtaa päättää lehden sisällöistä.

Lehden linjan muutoksen myötä Partio-lehti ei ole enää journalistinen, eli sen ei tarvitse noudattaa Journalistin ohjeita, eikä se kuuluu enää Julkisen sanan neuvostoon. Tämä tarkoittaa, että SP, kuten esimerkiksi sen hallitus voi päättää, mitä lehdessä ja Partiomediassa julkaistaan. Lehdessä saattaa olla journalistiselta jutulta näyttäviä artikkeleita, joiden tarkoitus on tiedottaa partiojärjestön asioista.

Suomen Partiolaisten hallituksen tiedotteen (julkaistu 7.9.) mukaan lehteen tulee vain vähän sisällöllisiä muutoksia. Lehden toimitusorganisaatio sen sijaan muuttuu. Lehden vastaavana päätoimittajana toimii 1.1.2021 alkaen SP:n hallituksen jäsen. Hän kommentoi sisältöjä, lukee lehden jutut läpi ja vastaa lehden sisällöstä. Lehden jutut tekee vapaaehtoisista koostuva toimitus, jota johtaa toimituspäälliköt. SP:n uusi hallitus valitaan lauantaina 28.11.2020.

SPH:n päätöksen myötä molemmat nykyiset päätoimittajat jättivät pestinsä. Myös iso osa toimituksesta on vaihtumassa muutoksen myötä.

FAKTA

  • Julkisen sanan neuvosto on Suomen medioiden itsesääntelyelin, joka valvoo hyvää journalistista tapaa sekä sanan- ja julkaisemisen vapautta.
  • Journalistin ohjeet ovat JSN:n ohjeet kaikille journalistista työtä tekeville ja niiden tarkoituksena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä mediassa.
  • Journalistin ohjeiden mukaan toimitus on muun muassa ensisijaisesti vastuussa lukijoilleen, tiedonvälitystä koskevat jutut tulee tehdä journalistisin perustein ja julkaisua koskeva päätösvalta on tehtävä toimituksessa.
  • Tutustu Julkisen sanan neuvostoon: jsn.fi