Mielen hyvinvointi partiossa

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Tämän vuoden teemana on Mielenterveys on jokaisen oikeus. Tässä jutussa kerromme partion mielenhyvinvointiin ja henkiseen turvallisuuteen liittyvistä toimintatavoista ja ohjeistuksista. Partio tarjoaa jokaiselle turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Uusia tapoja vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen etsitään ja kehitetään koko ajan. Jokainen partiossa toimiva vapaaehtoinen on tärkeä ja heidän hyvinvointiaan pyritään tukemaan monin tavoin. 

Turvallisesti yhdessä 

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohjeistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Kokonaisuuteen kuuluu ohjeistuksia, materiaaleja ja koulutusta. Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Koulutuksen sisällöissä tarkastellaan esimerkiksi miten lasta kohdellaan kunnioittavasti, miten lapsen kehitystä ja hyvinvointia tuetaan, miten lasta suojellaan mm. kiusaamiselta ja muilta lapsen turvallista kasvua ja kehitystä uhkaavilta tekijöitä.  Voit tutustua Turvallisesti yhdessä -materiaaliin tällä sivulla.

Mukavasti yhdessä 

Turvallisesti yhdessä -kokonaisuuteen kuuluu myös Mukavasti yhdessä -materiaalit. Materiaalit antavat partiossa toimiville aikuisille keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Partion arvomaailman mukaisesti jokainen henkilö on arvokas sellaisenaan ja hänen tulisi voida tuntea olonsa turvalliseksi harrastuksessaan. Siksi partiossa ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen. Tutustu Mukavasti yhdessä -materiaaliin partion nettisivuilla.

Erilaisista valtakunnallisista ohjeista ja neuvoista on tehty koonti partion verkkosivuille. Sivujen ideana on kerätä yhteen materiaalia partiossa toimivien ohjaajien ja johtajien tueksi. Sivustolla ohjeet on kasattu aihepiireittäin ja niistä voi olla hyötyä myös partion ulkopuolella toimiville ryhmänohjaajille. 

Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan tukihenkilö, johon voi olla aina yhteydessä, jos kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi. Hän on lippukunnan luottohenkilö, jolle voi tulla puhumaan luottamuksellisesti vaikeistakin aiheista. Hän tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja hänen tukenaan on paikallisen partiopiirin nimetty tukihenkilö. Turva-aikuisille on tarjolla koulutusta sekä erilaisia vertaistuellisia kokoontumisia. Turva-aikuisen tehtäväkuvauksen ja lisätietoja löydät tältä verkkosivulta.

Nuori mieli -koulutus  

Partio tekee yhteistyötä Mieli ry:n kanssa ja kouluttaa jäsenistöään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat lapsia ja nuoria omassa toimintaympäristössään. Lyhyesti kerrottuna koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten henkistä turvallisuutta. Koulutetut aikuiset tunnistavat paremmin nuorten haasteita ja osaavat tukea omalla osaamisellaan heitä ja tarvittaessa ohjata alan ammattilaisen huomaan. Partio kouluttaa myös koulutuksen käyneistä aikuisista ohjaajia, jotka voivat pitää koulutuksia. Näin pyrimme varmistamaan valtakunnallisen kouluttajaverkoston ja tuen lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Lisätietoa koulutuksesta löydät Mieli ry:n nettisivuilta.

Tutustu myös Mieli ry:n Maailman mielenterveyspäivän materiaaleihin ja vinkkeihin, miten voit osallistua Maailman mielenterveyspäivään.