Turvallisuus Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Turva-aikuiset tutuiksi

Millainen on mielestäsi helposti lähestyttävä turva-aikuinen? Mistä tunnistat lippukuntasi turva-aikuisen? Jaa, niin mikä on tämä turva-aikuinen? Annetaan blogitekstin puhua ja turva-aikuisten kertoa kokemuksistaan.

Mikä ihmeen turva-aikuinen?

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa tukea lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolle voisi kertoa esimerkiksi lapseen liittyvästä huolesta, nuorten välisestä kiusaamistilanteesta tai johtajiston riitatilanteesta.

Turva-aikuisen pestistä uutta virtaa, hyvinvointia ja itsensä haastamista

Turva-aikuisen pestissä voit päästä haastamaan itseäsi, kokeilemaan uutta, tutustumaan monenlaisiin partiolaisiin sekä osoittamaan aikuista tukea partiossa lapsille ja nuorille.

Pohjanmaalta Pohjan Veikkojen toinen turva-aikuinen Laura Rautio on harrastanut partiota lähes 20 vuoden ajan. Lauran mukaan hän päätti tarttua turva-aikuisen pestiin, koska kaipasi vaihtelua harrastustoiminnan sisältöihin. Turvallisuusjohtamiseen liittyvät teemat olivat Lauralle entuudestaan tuttuja opiskelu- ja työelämästä.

Tampereen Kotkien toisena turva-aikuisena toimivan Lauri Välimäen mukaan turva-aikuisen pestiin kannattaa lähteä, jos partiokavereiden hyvinvoinnin tukeminen kiinnostaa. Lauri tsemppaisi muita muille turva-aikuisia sanoin: ”Hyppynen huumoria, mutta asiaa!”

Turva-aikuinen Laura Rautio.
Kuva: Laura Raution kotialbumi

Pestiin kannattaa lähteä, jos partiokavereiden hyvinvoinnin tukeminen kiinnostaa.

Tapiolan Metsänkävijöiden turva-aikuinen Pekka ”Peki” Sarpila kertoo pohtineensa, että partio on hänen mielestään parhaimmillaan silloin, kun nuoret tekevät ohjelmaa toisille nuorille. Pekin mukaan silloin tällöin tulee vastaan tilanteita, joissa ikä ja kokemus auttavat löytämään ratkaisuja mahdollistamaan lippukunnan aktiivista toimintaa. Tässä kohtaa turva-aikuisesta on apua.

Toiset ihmiset ja perusteellinen koulutus pestin tukena

Pestiä suositellaan tehtäväksi paripestinä, jotta mahdollisia hankalia tilanteita pystyisi jakamaan eikä kuormitus kasvaisi liian suureksi. Turva-aikuisillakin on toivottavasti lippukunnissa muun johtajiston tuki, mutta myös Suomen Partiolaisten partiopiirien työntekijöiden puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä. Yksin ei kuulu jäädä murehtimaan, yhdessä olemme enemmän ja huoletkin voi jakaa.

Turva-aikuisen koulutus julkaistiin syksyllä 2023 partion Moodlessa. Moodleen on koottuna erilaisia tietopaketteja, esimerkkejä sekä lisävinkkejä turva-aikuisille.

Moodle-koulutus antaa tukea turva-aikuisen pestiin, ja siinä käsitellään muun muassa turva-aikuisen pestiä, turvallista toimintaa lippukunnassa ja mielen hyvinvoinnin teemoja. Tapiolan Metsänkävijöiden turva-aikuinen Pekka ”Peki” Sarpila toteaa Moodle-koulutuksesta, että parasta antia olivat muiden lippukuntien esimerkit yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä.

Turva-aikuinen Pekka "Peki" Sarpila.
Kuva: Pekka Sarpilan kotialbumi

Moodle-koulutuksen parasta antia olivat muiden lippukuntien esimerkit yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä.

Tunnistat turva-aikuisen huiviholkista

Turva-aikuisen Moodle-koulutuksen käytyään jokainen turva-aikuinen on oikeutettu kantamaan huivissaan huiviholkkia. Huiviholkki on kirkkaan keltaisen värinen ja siinä on hahmo, joka on kuin “kuunteleva korva”; valmiina kohtaamaan ja kuulemaan toisia partiolaisia.

Turva-aikuisen Moodle-koulutuksen käytyään jokainen turva-aikuinen on oikeutettu kantamaan huivissaan huiviholkkia.

Tampereen Kotkien toisena turva-aikuisena toimiva Lauri Välimäki kertoo, ettei lippukunnassa ole vielä annettu ohjeita huiviholkin käyttöön, mutta mielellään hän kantaa jatkossa turva-aikuisen tunnusta.

Lippukunnille turva-aikuisen tunnus on varmasti vielä hieman tuntematon, sillä huiviholkki onkin juuri tänä syksynä tullut myyntiin Scandinavian Outdooriin.

Huiviholkki Scandinavian Outdoorin sivuilla

Turva-aikuinen Lauri Välimäki.
Kuva: Lauri Välimäen kotialbumi

Kirjoittelin tätä blogitekstiä kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä 5.12.2023. Suuri kiitos siis jokaiselle partiojohtajalle, joka on mukana mahdollistamassa lasten ja nuorten turvallista ja mielekästä partiotoimintaa. Turva-aikuinen on tuki paikallaan; hän voi olla se kuunteleva korva ja olkapää, johon tukeutua.

– Tarja Kallio, Suomen Partiolaisten turvallisuusryhmän henkisen turvallisuuden tiimistä