Yleinen Partio-ohjelma Pestien tuki

Uutena aikuisena partiossa – mistä lähteä liikkeelle?

Partioon liittyessä ei tarvitse täyttää minkäänlaisia osaamiskriteereitä, vaan kaikki ovat tervetulleita toimintaan mukaan omina itsenään ja omine taitoineen. Partio on avoin kaikille ja ohjaamme jokaisen löytämään itselle mieluista tekemistä, yhteisön ja pestin. Jos olet partiota vapaaehtoispestinä tai harrastuksena harkitseva tai jo listoita löytyvä uusi aikuinen, on tämä artikkeli erityisesti sinulle.

Monitaitoinen ja -muotoinen partioyhteisö

Partiossa opit paljon tekemällä, kokemalla ja osallistumalla toimintaan. Erilaisiin piirien ja lippukuntien retkiin ja tapahtumiin osallistumalla huomaat nopeasti, että partio mukautuu ja muotoutuu aina tekijöidensä näköiseksi.  Kaikkea ei tarvitse yksin osata, sillä partio on tiimityöskentelyä. Jokainen aikuinen tuo partioon mukanaan tieto taitoa, josta on hyötyä partiotoiminnan järjestämisessä. On omana alanasi kasvatus, teknologia, kestävä kehitys tai politiikka, on jokaiselle alalle ja asiantuntemukselle tilaa partio-ohjelmaa toteuttaessa. Meitä on monta ja meistä on moneksi!

Suomen partiolaisilla on kattava koulutusjärjestelmä, josta löydät eri tasoista koulutusta monenmoisilla aihepiireillä. Koulutusta löytyy esimerkiksi ryhmänjohtamiseen, lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, erilaisiin taitoihin ja moniin muihin teemoihin liittyen. Jos ja kun löydät itsesi partiopestistä, tulisi yhden ajatuksen olla aina ”Mistä saan pestiini tukea, onkohan pestiin olemassa myös koulutusta?”. Koulutuksen avulla laajennat tietämystäsi entisestään ja opit samalla tuntemaan partiota ohjaavia arvoja, partiokasvatuksen merkitystä ja partion yhteiskunnallista roolia Suomen suurimpana lasten ja nuorten kasvatusjärjestönä. Alle on koottu tutustun partioon -tason ja perustason koulutuksia, jotka saattavat sinut hyvin alkuun partiopolullasi.

Myös tapahtumakalenteria klikkailemalla löydät vaikka ja mitä! Muistathan, että rajat ovat tehty ylitettäväksi – jos löydät kiinnostavan ja sinulle sopivan kurssitoteutuksen toisesta piiristä tai lippukunnasta, ota rohkeasti yhteyttä ilmoitettuun yhteyshenkilöön. Tavoitteenamme on tukea jokaisen vapaaehtoisen osaamisen kehittymistä ja mahdollistaa mielekästä ja saavutettavaa partiota kaikille.

Mutkattomasti mukaan koulutuksiin ja kursseihin

Tutustun partioon -tasolla opit mitä partio on, miten partio eroaa muusta kasvatustoiminnasta ja kuinka partiossa toimitaan turvallisesti yhdessä. Tämän tason koulutukset voit suorittaa myös verkkokurssina ja vierailija-statuksella, mikäli et ole vielä partion jäsen.

🙋‍♀️Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittavat saavat perustiedot partiosta kätevästi yhdessä paketissa. Katso piirien järjestämät iltakoulutukset tai suorita verkkokurssi.

🙋‍♀️Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti partiotoimintaan mukaan tullessa. Koulutus suoritetaan itsenäisesti Moodlessa verkkokurssina.

Perustason koulutuksissa tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää partion perusteet ja saa valmiuksia lippukunnassa toimimiseen sekä johtaa lapsia ja nuoria. Perustason koulutuksia ovat…

🙋‍♀️Akela- ja sampokoulutus  antaa valmiuksia toimia 7-12 vuotiaista koostuvan ryhmän johtajana ymmärtäen lapsen/nuoren kehitysvaiheita. Koulutettava oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista viikoittaista toimintaa sekä retkiä partio-ohjelman mukaisesti huomioiden kaikki osallistujat.

🙋‍♀️Partiojohtajaperuskoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta, partio-ohjelmasta sekä lippukunnan (paikallisyhdistys) toiminnasta. Koulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille johtajapesteissä toimiville tai johtajapesteissä aloittaville partiolaisille.

🙋‍♀️Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen kohderyhmän ollessa 15–17 -vuotias nuori. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa.

Lisäksi tarjolla on paljon erilaisia taitokoulutuksia retkeily, meri ja kisa otsikoiden alla. Kiinnostaisiko oppia laajemmin erätaitoja tai talviretkeilyä, entä vaellustietoja ja -taitoja? Tai jos olet jo entuudestaan kokenut vaeltaja ja erätaitojen taitaja, saattaisit jopa haluta käydä eräopaskoulutuksen. Etsi sivuilta osaamistasollesi sopiva koulutus ja ilmoittaudu mukaan tulevalle toteutukselle!


Jos olet epävarma mitkä koulutukset tai tapahtumat sopisivat sinulle ja pestillesi – ei hätää! Koulutussuosituksia saat lippukuntasi johtokolmikolta, partiotoimihenkilöiltä piireistä ja keskusjärjestöstä sekä lippukuntasi kokeneilta jäseniltä. Ota rohkeasti yhteyttä, ja löydetään sinulle osaamistasi vastaavaa tekemistä tai osaamista kerryttävää toimintaa.


Tämä artikkeli on kirjoitettu osaksi Osaaminen näkyviin -teemaviikon postauksia. Kannustamme kaikkia tutkailemaan omaa osaamista sekä puhumaan rohkeasti omasta osaamisesta muille. Myös se saattaa johtaa uusiin kokemuksiin ja partioelämyksiin.

#OsaaminenNäkyviin