Eerik Klemetti tuli aikuisena mukaan partioon ja partion uuteen vastuullisuusryhmään. Hän haluaa muistuttaa, että kestävän kehityksen ongelmat ovat lähtöisin ihmisten omasta toiminnasta ja myös näiden haasteiden ratkaiseminen on kiinni siitä, miten meistä jokainen toimii osana yhteiskuntaa.

Aikuisena partioon liittyminen on yleistynyt viime vuosina. Korkialla vanhempana konsulttina työskentelevä Eerik Klemetti, 29, tuli mukaan partioon vapaaehtoiseksi, sillä hän kokee, että partio tarjoaa mahdollisuuksia kehittää itseään eteenpäin. Yhtä paljon painoi myös halu päästä tukemaan partion vastuullisuus- ja hiilineutraaliustyötä.

– Koen, että partiossa opetettavat johtajuus- ja vuorovaikutustaidot ovat elintärkeitä niin työelämässä kuin muissakin sosiaalisissa ryhmissä, Klemetti kertoo.

Hän uskoo, että voi myös itse oppia valtavasti asioita partiotoiminnan kautta.

– Toisaalta minua kiinnostaa myös mahdollisuus päästä jakamaan omaa osaamistani ja tukemaan nuorten johtajien kasvua, Klemetti pohtii.

Pysyvään muutokseen tarvitaan esimerkin voimaa ja yhteistä oivaltamista

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyy paljon ratkaistavia haasteita. Klemetin mukaan suurin niistä on meidän jokaisen omat teot ja niiden seuraamukset.

– Kestävän kehityksen ongelmat ovat lähtöisin ihmisten omasta toiminnasta ja myös näiden haasteiden ratkaiseminen on kiinni siitä, miten meistä jokainen toimii osana yhteiskuntaamme, hän muistuttaa.

Klemetin mielestä ihmiset tietävät hyvin, mitä ilmasto- ja ympäristökriisien ratkaiseminen vaatii, mutta ihmisten toimintatapojen muuttaminen ja muutokseen sitoutuminen on haastavaa. Hänen mukaansa tarvitsemme valtavasti johtajuutta, esimerkin voimaa ja yhteistä oivaltamista, jotta saamme aikaan pysyvää muutosta meissä jokaisessa.

– Partiotoiminta rakentuu itsessään hyvin vahvasti monille niille periaatteille ja arvoille, mitä kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää. Ympäröivän luonnon kunnioittaminen, esimerkillä johtaminen ja kyky sopeutua uuteen ovat elintärkeitä ominaisuuksia ihmisten motivoimisessa vastuulliseen elämään, Klemetti pohtii.

Partiolaisia on Suomessa 65 000. Klemetin mielestä jokainen partiolainen voi olla merkittävä vastuullisuuden johtaja ja esimerkki omassa sosiaalisessa ympäristöissään – koulussa, työpaikalla ja perheessä.

– Partiolla on siis mieletön potentiaali olla vaikuttamassa juuri kaikkein kiperimpään vastuullisuuden haasteeseen, eli ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen, Klemetti kannustaa.

Jokainen osallistuu parhaalla katsomallaan tavalla

Klemetin mukaan hiilineutraaliuden saavuttamisessa kaikkein tärkein lähtökohta on ymmärtää nykyisen toiminnan vaikutukset ja kyetä tarttumaan niihin haasteisiin, joilla on suurimmat negatiiviset vaikutukset.

Partiotoiminta rakentuu itsessään hyvin vahvasti monille niille periaatteille ja arvoille, mitä kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää.

– Meille ihmisille on hyvin helppoa kiinnittää huomiota näkyviin asioihin. Hiilineutraaliuden näkökulmasta on kuitenkin monia asioita, joita emme välttämättä päällepäin silmällä näe, mutta jotka ovat merkittäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi se, mitä sähköä käytämme tai miten syömämme ruoka on tuotettu. Toisaalta jos kulutamme sähköä hyvin vähän, kuinka suuri merkitys sillä on suhteessa muihin vaikutuksiin? Ilman hyvää ymmärrystä toimintamme vaikutuksista, teemme helposti vääriä päätöksiä tai toimenpiteitä, Klemetti toteaa.

Toinen keskeinen asia Klemetin mielestä on viestiminen ja keskustelu siitä, että työ hiilineutraaliuden eteen on aloitettu ja näin kannustaa jokaista ajattelemaan ja pohtimaan asiaa omalta kannaltaan.

– On oleellista, että näin tärkeässä työssä kuunnellaan toisiamme ja keskustellaan yhdessä, mitä voimme hiilineutraaliuden eteen tehdä. Meistä jokainen suhtautuu ympäristö- ja ilmastoasioihin hyvin eri tavalla ja on tärkeää, että me ymmärrämme toistemme näkökannat ja myös sen, että jokainen osallistuu työhön omalla parhaaksi näkemällään tavallaan, Klemetti muistuttaa.

Vastuullisuusryhmä

Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021. Ryhmä on ensimmäinen laatuaan ja jatkaa vuosina 2019-2020 toimineen Kestävä kehitys partiossa -työryhmän aloittamaa työtä partiotoiminnan kestävän kehityksen puolesta. Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmän toimii vapaaehtoisvoimin ja sen tärkein tehtävä on edistää Hiilineutraali partio 2030 -tavoitetta. Kaikki ryhmän toiminta pohjimmiltaan nojaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteen toteutumista arvioi myös asiaan vihkiytynyt ohjausryhmä, jonka rooli on tukea vastuullisuusryhmää hiilineutraaliustyön tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelemisessa, sekä tukea konkreettisen työn tekemisessä.