Kuvassa Meri Vikström ja sateenkaarilippu, jossa lukee Partio Scout.
Kirjoittaja on ehdolla WAGGGS kansainväliseksi valtuutetuksi sekä kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021–2022.

Nykytilanne haastaa perinteiset normit ja totutut toimintatavat. Toisten kohtaaminen fyysisesti on rajoitettua ja tällä hetkellä perinteinen kokoontuminen koloiltoihin ja esimerkiksi sisaruspiirin pitäminen mietityttävät – matkustelusta puhumattakaan. Miten tällaisissa tilanteessa toteutetaan kansainvälistä partiota, kun esimerkiksi suunnitteilla olevat suurleirit kuten Euroopan Jamboree on peruttu ja maailmankonferessi siirretty hamaan tulevaisuuteen?

Kansainvälinen partio on onneksi muutakin kuin vain suurleirejä ja kansainvälisiä tapahtumia. Kansainvälinen partio on yhteisten arvojen mukaan toimimista, yhteistyön ja ystävyyden rakentamista yli rajojen. Vallitsevan tilanteen myötä on kehitettävä uusia tapoja olla yhdessä ja toteuttaa yhteisiä partion tavoitteita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

”Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan” kuuluu partion strategia vuosille 2021–2026. Emme yksinään pysty muuttamaan maailmaa, mutta kestävällä yhteistyöllä muiden maiden partiolaisten sekä Maailmajärjestöjen kanssa voimme rakentaa maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja kestävämpää maailmaa.

Poikkeusaikoina kansainvälistyminen näkyy niin kehitysyhteistyöhankkeiden aktiviteettipaketeissa kuin etätapahtumina järjestettävissä koulutuksissa ja seminaareissa. Partioihanteen ”ystävyyttä yli rajojen” mukaisesti partiolainen on osa maailmanlaajuista liikettä ja saa tätä kautta mahdollisuudet muuttaa maailmaa.

Mikäli tulen valituksi kansainvälisten yhteyksien hallituksen jäseneksi, haluan olla mukana edelleen kehittämissä uusia ja vahvistamassa jo olemassa olevia toimintatapoja, jotta yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta paikan itselleen, yhteisön, jota osaksi kuulua ja jonka kautta oppia taitoja elämään.

Partiovaalit syksyllä 2020

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. 

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 14.–15.11. Kokouksessa on yhteensä 116 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 28.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. 

Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2020 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.