Kirjoittaja on ehdolla Suomen Partiolaisten hallitukseen aluetyöstä vastaavaksi hallituksenjäseneksi kaudelle 2021–2022.

Oletko kuullut hurjasta tavoitteesta, että meitä partiolaisia olisi vuoteen 2030 mennessä 100 000. Mikäli et ollut kuullut aiemmin, niin nyt kuulit! Ihan huikea tavoite, mutta ihan mahtavaa, jos ja kun tähän päästään! 

On varmaan sanomattakin selvää, että jotta tavoitteeseen päästään, vaatii se paljon työtä. Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon. Kerro ei vielä partiolaiselle millainen harrastus partio on ja houkuttele mukaan. Soita, laita viestiä, juttele hississä, kadulla, kahvilassa, ihan missä vaan tai laita vaikkapa postikortti. Mikä keinoista vaan tuntuu omimmalle.  

Yksi hyvä keino jokaiselle yli 18-vuotiaalle ei vielä partiolaiselle, on houkutella heidät mukaan Johtajatulille ensi elokuussa. Huolehdi, että heitä ei unohdeta Johtajatulien jälkeen ja kutsu mukaan, vaikkapa lippukunnan syysretkelle, johtajiston virkistysiltaan tms. Annetaan heidän rauhassa tutustua partioon aikuispartiossa, perhepartiossa tai sudenpentulauman akelan apurina. Ei anneta saman tien liian isoja saappaita, jotta innostus ei laannu.  

Miksi meidän täytyy kasvaa? 

Usein puhutaan, että kasvu tuo laatua ja laatu tuo kasvua. Miten sitten oikein määritellään laadukas partiotoiminta? Mistä tiedämme, että juuri meidän lippukunta tekee laadukasta partiotoimintaa? Yksi hyvä keino laadun mittaamiseen on Laadun Portaat -työkalu. Työkalun avulla jokainen lippukunta pystyy määrittelemään, että millä tasolla lippukunta on milläkin toiminnan osa-alueella. On myös hyvä tehdä samassa yhteydessä tehdä katsaus tulevaisuuteen; millä tasolla haluamme olla vuoden päästä? Laadun Portaat työkalun työstöön kannattaa pyytää oma valmentaja kylään. Ja hei, valmentajat ovat ihan vaan ihmisiä, ei heitä tarvitse pelätä.  

Kasvu on koko lippukunnan jäsenistön vastuulla, ei pelkästään lippukunnanjohtajan! Lyhyesti voidaankin sanoa, että mikäli lippukunta toteuttaa partio-ohjelmaa ja on saavuttanut Laadun Portaat-työkalussa vähintään tason ”Partiotoiminnan vähimmäisvaatimus”, on lippukunnan toiminta laadukasta. Se, että mitä laadukkaampaa toiminta on, on lippukunnalla sitä paremmat mahdollisuudet kasvaa.  

Mutta miksi meidän sitten täytyy kasvaa? Isoin syy kasvuun on lippukunnan tulevaisuuden varmistaminen. Tämän päivän sudenpentu on tulevaisuuden lippukunnanjohtaja. Ja jos meillä ei aloita uusia sudenpentuja, ei meillä ole tulevaisuudessa lippukunnanjohtajaa.  

On kuitenkin sanomattakin selvää, että lippukunnilla tulee olemaan kasvussa edelleenkin iso rooli, sillä jos meillä ei ole tarpeeksi johtajia, ei voida myöskään aloittaa sitä uutta sudenpentulaumaa. Huolehditaan siis siitä, että jokaisessa lippukunnassa aloitetaan joka syksy uusi lauma ja että muut ryhmät ovat niin täynnä kuin vain mahdollista. 

On myös tärkeää huolehtia, että sekä tarpoja että samoajaikäisillä on mielekästä tekemistä ja että he pääsevät säännöllisesti metsään. Sillä, jos heillä ei ole mielekästä tekemistä, lopettavat he partion. Ja tämä ikäluokka on juuri se missä on ne meidän tulevat akelat ja lippukunnanjohtajat. Ja jos heitä ei ole on lippukunnan tulevaisuus vaarassa! 

Partiovaalit syksyllä 2020

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. 

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 14.–15.11. Kokouksessa on yhteensä 116 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 28.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. 

Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2020 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.