Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2022 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.

Tekstin kirjoittaja Laura Vainio on ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitukseen aluetyöstä vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudelle 2023-2024.

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, jossa tapahtuu suurin ja tärkein osa partiosta. Valmentaja auttaa lippukuntaa kehittämään toimintaansa niin, että kaikki jaksavat pesteissään, toiminta on laadukasta ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan partioon.

Lippukunnassa pyöritetään viikkotoiminnan ryhmiä, järjestetään retkiä ja leirejä, tehdään varainkeruuta ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lippukunnan johtajisto ja johtokolmikko huolehtivat siitä, että lippukunnan toiminta pyörii, hommia jaetaan ja yhdistystä johdetaan. Lippukunnan arjen pyörittäminen vaatii paljon resursseja, ja toiminnan pohtiminen ja kehittäminen jäävät helposti pienelle huomiolle. Usein arki rullaa kuten ennenkin, kunnes vastaan tulee jokin haaste, joka ratkaistaan ja sitten arki taas jatkuu.

Voi olla, että vuodesta toiseen on vaikeaa löytää ryhmille johtajat, leirin järjestäminen tuntuu ylivoimaiselta ponnistukselta, tai tarpoja- ja samoajatoiminta eivät oikein ota käynnistyäkseen. Tiedossa voi myös olla jokin isompi muutos, kuten tärkeiden tyyppien muutto toiselle paikkakunnalle, pestin päättyminen tai vaikka vaihto-oppilaaksi lähtö. Lippukunnan työnjako saattaa kaivata kirkastamista, tai voi olla tarve suunnitella toimintaa vähän tätä syksyä pidemmälle. Ehkä haaveena olisi lähteä leirimatkalle ulkomaille, mutta tarvittava kokemus puuttuu. Kaikki saattaa myös olla lippukunnassa periaatteessa hyvin, mutta jotenkin tuntuu, että arki on tahmeaa, ja voisi olla sujuvampaa.

Kun lippukunnalla on jokin haaste, jota he haluaisivat ratkoa, tai jokin kehitettävä asia, valmentaja on sopiva tyyppi auttamaan. Valmentaja on piiriluottis, joka auttaa halukkaita lippukuntia kehittymään. Hän ei sanele, mitä lippukunnan pitäisi tehdä, tai kerro ”oikeaa” tapaa tehdä asioita, eikä etsi puutteita ja osoittele sormella. Valmentaja ei myöskään tee lippukunnan puolesta aikuisrekrytapahtumaa tai järjestä alueellisen samoajavartion kokousta.

Virheiden etsimisen sijaan valmentaja keskittyy lippukunnan vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen asioiden eteenpäin viemisessä. Hän auttaa lippukuntaa näkemään, miten asiat voisivat parhaimmillaan olla, ja mitä asioita voisi alkaa kehittää. Valmentaja auttaa lippukuntaa löytämään sopivia tavoitteita ja askeleita, joilla edetä niitä kohti. Valmentaja kysyy säännöllisesti, miten sovitut asiat ovat edenneet, ja auttaa tarvittaessa tekemään uusia suunnitelmia. Valmentaja kuuntelee, kysyy ja auttaa fasilitoimaan keskustelua lippukunnassa. Hän auttaa selkiyttämään ajatuksia ja löytämään yhteistä suuntaa, ja ohjaa tarvittaessa lisätiedon äärelle. Valmentajan kanssa sovitut tapaamiset auttavat ottamaan lippukunnan arjessa aikaa pysähtyä miettimään lippukunnan toimintaa yhdessä.

Lippukunta on itse oman tilanteensa ja toimintansa asiantuntija, ja myös avaimet haasteiden ratkaisemiseen ja toiminnan kehittämiseen löytyvät sieltä. Valmentajien avulla voimme auttaa lippukuntia toimimaan paremmin, jotta lippukuntien vapaaehtoiset jaksavat pesteissään ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee partioon.

Partiovaalit syksyllä 2022

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. .

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 12.–13.11. Kokouksessa on yhteensä 120 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 26.-27.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä.