Tiitu Timonen-Nissi
Kirjoittaja on ehdolla Suomen Partiolaisten varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022. Tiitun ajatuksiin voi tutustua lisää hänen Instagram-tilillään @partiotiitu.

 

Partiossa tehdään vuosittain kolme miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Se vastaa 1800 nuorisotyöntekijän vuoden työpanosta. Lukemattomat vapaaehtoiset, niin ryhmänjohtajista valmentajiin kuin tapahtumien tekijöihin, antavat arvokasta aikaansa mahdollistaakseen monen lapsen ja nuoren partioharrastuksen. Ilman vapaaehtoisia ei partiotoiminnan järjestäminen olisi mahdollista.  

Luonnos partion strategiaksi vuosille 2021–2026 tuo keskiöön tarpeen huolehtia järjestömme vapaaehtoisista. Moni on varmasti kuullut tavoitteesta, että partio olisi paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Mitä me siis partiossa teemme huolehtiaksemme arvokkaista vapaaehtoisistamme? 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyötä tekevät kokevat itsensä hyvinvoiviksi, onnellisiksi ja yleisesti elämään tyytyväisiksi. Järjestöt voivat tuoda vapaaehtoistyön myötä yhteiskuntaan lisää yhteisöllisyyttä, jota tässä maassa kaivataan. Toivon, että jokaisella meistä on ympärillään sellainen partioyhteisö, joka tukee niin pestissä kuin elämän muutoksissa. Omalla kohdallani partiosta saamani yhteisö on ollut se kantava voima, joka on vienyt minua eteenpäin elämässä. 

Varmasti jokaisella meistä on ympärillämme vapaaehtoisia, joilla kaikilla on omat pestinsä ja vastuunsa hoidettavana. Välillä on hyvä pysähtyä ja hengähtää sen partiokaverin kanssa. Vaikka partio tuo elämäämme paljon hyvää, niin välillä myös lepo on paikallaan. Otetaan vähän aikaa ja tavataan toisiamme, vaikka iltakävelyn merkeissä tai soitellaan kuulumisia. Kohtaamiset auttavat vapaaehtoisia jaksamaan ja vaikka korona tuo tähän omat haasteensa, niin jokaisella pienellä teolla on merkitystä. 

Partion vapaaehtoisten hyvinvoinnista tulee huolehtia myös mahdollistamalla tarvittava tuki pestiin. Partiossa ymmärretään koulutusten merkitys. Koulutukset helpottavat pestissä toimimista ja uuden oppiminen tuo lisää virtaa tekemiseen. Mentorointi on myös loistava tapa edistää omaa osaamistaan. Muistetaan ottaa omasta arjestamme aikaa myös näille. 

Pidän tärkeänä myös sitä, että saisimme mahdollisimman monen aikuisen lähtemään mukaan partioon. Sen lisäksi, että tarvitsemme vapaaehtoisia mahdollistamaan partiotoimintaa, haluaisin partion edistävän mahdollisimman monen aikuisen hyvinvointia. Luodaan siis rohkeasti uusia tapoja harrastaa partiota, myös aikuisille.

Toivon jokaisen meistä tekevän oman osansa siinä, että mahdollisimman moni aikuinen voisi löytää itselleen paikan partiosta. Ollaan siis jatkossakin avoimia ja yritetään saada jokainen uusi tulokas tuntemaan olonsa tervetulleeksi.  

Partiovaalit syksyllä 2020

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. 

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 14.–15.11. Kokouksessa on yhteensä 116 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 28.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. 

Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2020 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.