Kuvassa hallitushedokas Sonja Uchanov.
Kirjoittaja on ehdolla Suomen Partiolaisten hallitukseen kasvatuksesta vastaavaksi hallituksenjäseneksi kaudelle 2021–2022.

 

Partiossa opitaan taitoja, joita tarvitaan elämässä. Taitoja, joita tänä vuonna on tarvittu erityisen paljon ja taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Me näymme yhteiskunnassa muun muassa aktiivisina, itseohjautuvina ja ratkaisukeskeisinä, toisista huolta pitävinä, yhteisen hyvän eteen työskentelevinä, tavoitteellisina tekijöinä, eettisesti ja moraalisesti toimivina ja ennen kaikkea esimerkillisinä. Tänä haastavana vuonna me olemme näkyneet edelläkävijöinä ja olemme saaneet konkreettisesti todeta, että partiolainen on aina valmiina.

Tuleva kuusivuotinen strategia ohjaa meitä katsomaan entistä enemmän tulevaisuuteen. Partiokasvatuksen osalta on tarkkaan määritelty seuraava kehitystyö tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin. Laadukas partio-ohjelma osaltaan tukee myös partion kasvua ja tulevaisuuden haasteena onkin partion ketteryys ja joustavuus. Koska kaikki partiotoiminta tapahtuu hyvinvoivien ja sitoutuneiden vapaaehtoisten panoksella, haluamme tarjota parhaan paikan vapaaehtoistyölle.

Tavoitteet on asetettu, on aika tarttua niihin uteliaina: kokeilemalla ja tekemällä, poikkeamalla totutusta, erehtymällä ja oppimalla. Paitsi, että partion tulee opettaa lapset ja nuoret arvioimaan omaa kasvuaan ja kehitystään, tunnistamaan osaamistaan ja hyödyntämään sitä, partion pitää tukea lapsia ja nuoria maailman muuttuessa sekä kannustaa muuttamaan sitä, kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

Partiolla on loistavat mahdollisuudet kasvattaa monialaisia tulevaisuuden osaajia, joustavia ja ketteriä, vuorovaikutuskyvykkäitä, luotettavia, muutos- ja uudistumismyönteisiä sekä näkemyksellisiä tulevaisuuden rakentajia. Partion tulevaisuus rakennetaan nyt ja tulevaisuustyöhön tarvitaan meitä kaikkia. Huomisen partion ja huomisen elämän me rakennamme yhdessä: läpileikkaavasti, avoimesti ja kaikki osallistamalla.

Partiovaalit syksyllä 2020

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. 

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 14.–15.11. Kokouksessa on yhteensä 116 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 28.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. 

Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2020 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.