Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2022 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.

Tekstin kirjoittaja Jasper Kurjenniemi on ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitukseen kansainväliseksi valtuutetuksi (WOSM) kaudelle 2023-2024.

Tällä hetkellä me partiolaiset yhdessä muun maailman kanssa elämme historiallista ajanjaksoa. Pandemia, sota Euroopassa, demokratian uhattuna oleminen globaalisti, nuorten pahoinvointi, ympäristökriisi ja lista sen kun vaan jatkuu. Ja vaikka kuinka optimistisesti asiaa katsookin, niin on tosiasia, että paljon pitää tehdä, jotta tulevaisuus olisi jälleen parempi kuin nykyhetki, mutta sehän meille partiolaisille passaa!

Lord Baden-Powell on kuuluisasti lausahtanut, että partiolaisen tehtävänä on jättää maailma vähän paremmaksi paikaksi, kun mitä se oli meidän sen löytäessä.

Nykyisessä maailmassa saattaa aina välillä olla haastavaa ajatella optimistisesti tulevaa, mutta mehän emme haasteita kavahda! Meillä on viime vuosilta jatkuva virta mainioita esimerkkejä siitä, miten olemme onnistuneet luomaan toimia, joilla osaltamme vaikutamme maailman paremman tulevaisuuden vuoksi.

Ensinnäkin partion vaikuttavuus kansainvälisesti on vain nousussa! Hyvänä esimerkkinä tästä toimii esimerkiksi Scouts for SDG’s- hanke, jossa eri lippukunnat, piirit ja muut partiojärjestöt voivat kirjata sekä raportoida omia kestävän kehityksen hankkeita, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tähän mennessä alustalle on raportoitu yli 2,7 miljardia tuntia suoritettuja projekteja mukaan lukien yli 5000 tuntia Suomesta.

Toinen esimerkki puolestaan voisi olla Partion yhteiskunnallisen aseman merkittävyys.

Olen toiminut nyt lähemmäs kaksi vuotta WOSM:n yhtenä Euroopan yhteiskuntasuhteiden edunvalvontantiimin jäsenistä. Tässä roolissa olen osaltani ollut vaikuttamassa, lobbaamassa, paneloimassa, kirjoittamassa mielipidekirjoituksia, tarjoamassa lakikonsultaatioita sekä ollut europarlamentaarikoiden sekä korkeiden EU virkamiesten kuultavana.

Kaikissa näissä tilanteissa aiheena on ovat olleet nuorten oikeudet, nuorisosektorin rahoitus, osaamisen tunnustus, vapaaehtoistyön merkitys sekä yleisesti nuorten tulevaisuuden turvaaminen.

Usein puhutaan siitä, miten nuoria ei kuunnella tai oteta tosissaan päätöksentekijöiden puolesta, koska meillä ei mukamas olisi tarvittavaa uskottavuutta ottaa osaa päätöksenteon prosesseihin, jotka muovaavat meidän omaa yhteiskuntaamme ja arkea. Tämä ei kuitenkaan (onneksi) ole ollut oma kokemukseni. Näen, että tähän yksi päällimmäinen syy on nimenomaan se uskottavuus ja lähestyttävyys, joka partiotoimintaan liittyy. Jos itse et olisi partiolainen, niin jokainen tuntee lähipiiristään ainakin yhden henkilön, joka on aiemmin tai harrastaa edelleen partiota.

Meidän tarjoaman toiminnan tunnettavuus sekä luotettavuus on suurin mahdollinen merkki siitä, että me teemme oikeita asioita.

Näen, että meidän on äärimmäisen kriittistä alkaa tekemään kansainvälistä partiovaikuttamista samalla pieteetillä, millä teemme sitä täällä kotisuomessa. Jos meidän tarjoamaamme partiotoimintaa verrataan edes pohjoismaisesti saatika sitten Euroopan- tai maailmanlaajuisesti, niin on todettava, että edellä ollaan. Ja reippaasti.

Meidän tulee olla ylpeitä saavutuksistamme ja jatkaa matkaa arvopohjaisen tekemisen suunnannäyttäjänä kotimaassa ja ulkomailla. Tällä hetkellä kuitenkin emme ole olleet viime vuosina niin aktiivisia kansainvälisellä areenalla, että muut tietäisivät oikeasti, miten upeaa työtä Suomessa ollaan jo tehty ja mitä kaikkea on vielä tulossa.

Keskeistä tämän prosessin kannalta ei niinkään ole linjata eksplisiittisesti mitä SP haluaa itselleen, mutta kriittisesti mitä avointa toimintatilaa voidaan luoda, jota voidaan tarpeen mukaan käyttää.

Näin on siis tärkeää varmistaa yhdessä kansainvälisten yhteyksien valiokunnan kanssa, että SP:lla on tarvittaessa tarpeeksi laaja mahdollisuus toimia valitsemillame areenoilla ja vaikuttaa kansainväliseen päätöksentekoon.

Sama pätee myös järjestömme sisäiseen kv-näkyvyyteen. Turhan usein kv-toiminnanalaa ajatellaan vain matkatoimistona suurille leireille, kun todellisuudessa se alle kuuluu muunmuassa lippukuntien sekä piirien tuki U-projektien osalta, SP:n projektien tukeminen liittyen esimerkiksi tapahtumien lähestyttävyyteen ei suomalaisen osallistujan näkökulmasta, muiden toiminnanalojen tukeminen mitä tulee näkökulmaan meidän oman järjestömme ulkopuolelle sekä tietenkin laaja vaikuttaminen molempien maailmanjärjestöjen toimintaan sekä strategiseen toimintaan.

Meidän on kyettävä rakentamaan laadukasta rajat ylittävää partiotoimintaa niin Suomessa kuin myös Suomen ulkopuolella.

Partiovaalit syksyllä 2022

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. .

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 12.–13.11. Kokouksessa on yhteensä 120 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 26-27.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä.