Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti syksyllä 2020, että partion tulisi olla vahvemmin ilmastopositiivinen liike ja tavoitella hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäsenistömme siis yhdessä päätti, että alamme partiossa suunnitelmallisesti kasvattamaan myönteisiä päästövaikutuksiamme eli hiilikädenjälkeä sekä pienentämään toimintamme päästöjä eli hiilijalanjälkeämme.

Jo ennen tätä päätöstä on kehitetty Partioaseman energiatehokkuutta sekä käynnistetty keskusjärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentomatkailun vähentäminen ja päästöjen kompensointi.

Järjestön hiilineutraliuteen pääsemistä ohjaamaan on luotu Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma, jonka toimeenpanoa edistää ja partion ilmastotoimia kehittämään on perustettu viime vuoden aikana Vastuullisuuryhmä. Käytännössä ryhmä toimii koko järjestön eri osien tukena oikeiden toimenpiteiden tunnistamisessa, niiden mittaamisessa ja ohjeistamisessa kohti tätä yhteistä tavoitettamme.

Vastuullisuusryhmä on mm. vuonna 2021 käyttöön otetun Kestävästi partiossa -tunnuksen takana, jolla tuetaan lippukuntia kestävien valintojen tekoon. Tämän lisäksi olemme sekä Suomen Partiolaisten hallituksen että partiopiirien ja FiSScn johtajien kanssa saaneet ryhmältä evästystä toimista, joilla voidaan koko järjestön tasolla edistää yhteistä hiilineutraaliustavoitettamme.

Yksi näistä, on Suomen Partiolaisten hallituksen kokouksessaan 23.1.2021 tekemä linjaus kasvisruoan tarjoamisesta jatkossa kaikissa keskusjärjestön tapahtumissa. Tämä on ensimmäinen iso ja konkreettinen päätös, joka keskusjärjestössä hiilineutraaliustavoitteen puitteissa on tehty.

Näyttö kasvispainotteisen ruuan ilmastoystävällisyydestä on selkeä. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä noin viidennes syntyy ruoasta. Lihankulutuksen vähentäminen on suurin yksittäinen keino ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ruokaan liittyvät päästöt ovat lisäksi sellaisia, joihin keskusjärjestön järjestämien tapahtumien osalta voimme suoraan vaikuttaa.

Vaikka tämä linjaus koskettaa vain keskusjärjestön tapahtumia, on sen viesti myös muulle partiokentälle selkeä: tekemämme tavoitteet ja suunnitelmat johtavat konkreettisiin toimiin kestävän tulevaisuuden ja ilmaston hyväksi.

Siiri Somerkero
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja