Opinnäytetyöt

Haluaisitko tehdä opinnäytetyön partiosta ja päästä samalla kehittämään Suomen suurimman nuorisojärjestön toimintaa? Opinnäytetyölläsi pääset tuottamaan arvokasta tietoa partio-ohjelman kehittämiseksi 65 000 jäsenellemme lähes 800 lippukunnassa. 2010-luvun aikana eri puolilla Suomea on tehty yli 100 partioon liittyvää tutkimusta.

Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry on osa maailmanlaajuista partioliikettä ja partiolaiset ovat merkittävä toimija myös kansainvälisessä nuoriso- ja kasvatustyön kentässä. Maailmassa partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Opinnäytteen aihe

Olemme kiinnostuneita kaikista partiota koskevista opinnäytetöistä. Opinnäytetöiden aiheet löytyvät sivulta Tutkimukset ja opinnäytetyöt. Tänne kerätään järjestöä ensisijaisesti kiinnostavat aiheet. Valtaosa partioaiheisista opinnäytteistä kuitenkin syntyy tekijän omasta mielenkiinnosta syntyneistä aiheista. Tutkimusryhmä ohjaa sekä omista että tarjotuista aiheista kirjoitettuja opinnäytteitä. Kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön, ole yhteydessä opinnäytetöiden koordinaattoriin (yhteystiedot sivupalkissa) ja liity Facebookissa ryhmään ”Partioaiheisen opinnäytetyön tekijät”. Ryhmä on tarkoitettu kaikille partioaiheista opinnäytetyötä ammattikoulussa tai yliopistolla tekeville. Ryhmässä saat vertaistukea muilta opiskelijoilta ja voit olla yhteydessä Suomen Partiolaisten opinnäytetyökoordinaattoriin ja kasvatusjohtajaan.

Tuki partiotutkimuksen tekijälle

Partiotoiminnan tutkimuksesta kiinnostuneelle tarjolla on sekä ohjausta että empiiristä aineistoa. Järjestössä toimii erillinen tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että järjestön, piirien ja lippukuntien käytettävissä on partiotoimintaa kuvaavaa, pääasiassa määrällistä tietoa. Tutkimusryhmä avustaa resurssiensa puitteissa partioaiheisen tutkimuksen tekijöitä ja nimeää tarvittaessa työlle ohjaajan järjestön sisältä.

Mikäli kyseessä on opinnäytetyö, joka tukee järjestön strategian painopistealueiden kehittämistä ja/tai jossa kerätään uutta empiiristä aineistoa, voidaan tapauskohtaisesti harkita aineistonkeruusta aiheutuneiden kulujen korvaamista tai jopa nimellisen palkkion maksamista. Tämä edellyttää kuitenkin neuvotteluja järjestön henkilökunnan kanssa.

Velvoitteet opinnäytetyön tekijälle

Opinnäytteen sisällöstä vastaa aina sen tekijä ja päävastuu ohjauksesta on oppilaitoksella, johon se tehdään. Suomen Partiolaiset kuitenkin toivoo, että partioaiheisista opinnäytteistä raportoitaisiin ainakin keskusjärjestöön ja tarvittaessa myös tutkimusryhmälle. Tutkimustuloksia pitää voida soveltuvin osin hyödyntää myös partiotoiminnassa ja levittää sähköisessä muodossa järjestön internetsivujen kautta.

Nyt on taas apurahan hakemisen aika!

Suomen Partiomuseosäätiö tukee lapsi- ja nuorisotyökulttuurin yliopistotasoisen tutkimustoiminnan edistämistä, myöntämällä partiokulttuuriin liittyvän tutkielman, lopputyön tai Pro Gradun tekemistä varten apurahan partiotoimintaa tuntevalle kasvatustieteen tai filosofian ylioppilaalle.
Apurahan suuruus on 500 €.
Apurahahakemus tulee jättää viimeistään Yrjön päivään mennessä Suomen Partiomuseo posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Hakemus
• Hakemuskaavakkeen voit tilata osoitteesta partiomuseo(at)partio.fi
tai lähettämällä viestiä Facebookissa.
Apurahan käyttötarkoitus, maksutapa
• Apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana
• Apuraha maksetaan kertasummana, kun tutkielma on valmis sekä hyväksytty ja kirjallisessa tai sähköisessä muodossa toimitettu apurahan myöntäjälle.
Suomen Partiomuseo voi julkaista tutkielman vuosikirjassaan.

Lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Yrjö Nenonen 040 7494270 tai yrjo.nenonen(at)partio.fi

***

Ota rohkeasti yhteyttä!

Katso yhteystiedot sivupalkista.