Olet täällä

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteyshenkilön yhteystiedot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (jäljempänä Suomen Partiolaiset) 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

Y-tunnus: 0202252-9

Heini Kaasalainen

varainhankinnan koordinaattori
heini.kaasalainen@partio.fi

p. 044 714 7420

info@partio.fi -osoitteesta vastataan rekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Kaikki tässä rekisteriselosteessa määritellyt ja rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti info@partio.fi.

Rekisterin nimi

Suomen Partiolaisten asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Suomen Partiolaisten asiakasrekisteriä käytetään yhdistyksen sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen, yhdistystoiminnan toteuttamiseen, yhdistyksen omaan sidosryhmäviestintään ja -markkinointiin sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Asiakasrekisterin avulla hallitaan myös yksityislahjoittajien henkilötietoja ja yhteisölahjoittajien tietoja. Henkilötietoja ja yhteisöjen tietoja käytetään lahjoitusten käsittelyyn, tilastointiin ja arkistointin, yhdistyksen omaan lahjoittajaviestintään ja -markkinointiin sekä yhdistyksen varainhankinnan kehittämiseen.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voi olla seuraavat tiedot sidosryhmistä ja lahjoittajista sekä tehtyjä lahjoituksia koskevat tiedot.

  • Suomen Partiolaisten asiakasnumero (rekisteröidyn tunnistetieto)
  • Yhteystiedot (yhteydenottoa varten)
  • Rekisteröityä koskevat tiedot (sukupuoli, syntymäaika)
  • Asiakassuhdetiedot
  • Asiakassuhteen päättymistiedot

Yksityislahjoittajien henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen ajan. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä kolmen kuukauden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä tai välittömästi rekisteröidyn pyynnöstä. Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tiedot säilytetään asiakasrekisterissä yhteistyön ajan.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin merkitään Suomen Partiolaisten sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita koskevat tiedot. Ne saadaan osana yhdistyksen päivittäistä (sidosryhmä-)toimintaa, yleisesti saatavilla olevista julkisista tietolähteistä ja rekisteröidyiltä itseltään.

Lahjoittajien henkilötiedot ja lahjoittavien yhteisöjen tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista asiakassuhteen aikana. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tekee lahjoituksen tai tilaa adventtikalenterin sähköisesti www.adventtikalenteri.fi ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa rekisteröintiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Suomen Partiolaisten asiakasrekisteriä ei yhdistetä muihin yhdistyksen rekistereihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänelle on oikeus saada niistä kopiot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisesti tallennetussa muodossa KomMed Ab:n palvelinympäristössä Ruotsissa. Palvelinympäristö on palo- ja murtosuojattu. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja siihen pääsee ainoastaan suojatulla verkkoyhteydellä.

Asiakasrekisterin käyttäminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakasrekisteriä käyttävät Suomen Partiolaisten ja partiopiirien työntekijät sekä vapaaehtoiset johtajat. Yksityislahjoittajien henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain tietyt, ennalta määritellyt, Suomen Partiolaisten työntekijät.

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti yksilönsuojaa ja tietosuojaa kunnioittaen.

Laatimispäivämäärä 14.10.2016, päivitetty 10.11.2016