Aktori

Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorinkokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on saadaaktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana.

Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta jaavoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan.Kehittyminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen keskustelun ja asetettujentavoitteiden avulla. Mentoroinnille onkin tärkeää asettaa selkeitä tavoitteita,jotka aktori ja mentori yhdessä sopivat.

Mentorointi vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja uskoaomaan osaamiseen ja kehitykseen. Mentorin kanssa työskentely auttaa aktoriahavaitsemaan, mihin hänen kannattaa pestissään keskittyä ja mikä on oleellistatavoitteiden saavuttamisen kannalta. Mentorin kokemuspohjainen tieto voi auttaaaktoria välttämään mahdolliset sudenkuopat. Aktori voi kasvattaa verkostoaanmentorin kontaktien avulla.

SP:n ja piirien pesteissä toimivienmentori-aktoriparit etsii mentoriverkosto.

Lippukuntien osalta hakemukset käsittelee piirinmentorivastaava. Huomaathan että oman piirisi mentoriohjelman aikataulu voiolla erilainen. Lippukuntien mentoroinnista tarkemmat ohjeet saat piirisimentorivastaavalta tai lippukuntasi pestijohtajalta.

Huom! Aktoriksi voi ilmoittautua tällä erillisellä Kuksa-linkillä: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23010  Älä käytä Hae pestiä -painiketta.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuu henkilökohtaisesta kehityksestään. Aktori sitoutuu tietoisesti panostamaan kehitykseensä, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan sekä uskaltaa kysyä neuvoa ja osaa vastaanottaa palautetta

Lisätiedot

Sopivien aktori-mentori-parien valitseminen vie hetken aikaa, maltathan odottaa. Parit ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mentoreille ja aktoreille järjestetään 6.11. klo 19 perehdyttämistilaisuus johon voi osallistua skypessä tai paikan päällä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Tilaisuus on maksuton  mutta matkakuluja ei korvata

Täytä hakemus