Aktori

Kuvaus
Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana.
Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan.Kehittyminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen keskustelun ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentoroinnille onkin tärkeää asettaa selkeitä tavoitteita,jotka aktori ja mentori yhdessä sopivat.
Mentorointi vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja uskoa omaan osaamiseen ja kehitykseen. Mentorin kanssa työskentely auttaa aktoria havaitsemaan, mihin hänen kannattaa pestissään keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Mentorin kokemuspohjainen tieto voi auttaa aktoria välttämään mahdolliset sudenkuopat. Aktori voi kasvattaa verkostoaan mentorin kontaktien avulla.
SP:n ja piirien toimivien mentori-aktoriparit etsii mentorointiverkosto.
Lippukuntien osalta hakemukset käsittelee piirin mentorivastaava. Huomaathan että oman piirisi mentoriohjelman aikataulu voi olla erilainen. Lippukuntien mentoroinnista tarkemmat ohjeet saat piirisi mentorivastaavalta tai lippukuntasi pestijohtajalta.

Kohderyhmä/ikäkausi: Vaeltajat ja aikuiset

Aikataulu: Aikataulu pestihaun suhteen

SP + piirien pestit hakuaika 15.10.2021-21.11.2021
Parit selvillä 05.12.2021
mentoriohjelman aloitus joulukuu-tammikuu.
pesti voimassa 6.12.2021-30.12.2022

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestivaatimukset
Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuu henkilökohtaisesta kehityksestään. Aktori sitoutuu tietoisesti panostamaan kehitykseensä, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan sekä uskaltaa kysyä neuvoa ja osaa vastaanottaa palautettaLisätiedot

Sopivien aktori-mentori-parien valitseminen vie hetken aikaa, maltathan odottaa. Parit ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mentoreille ja aktoreille järjestetään perehdyttämistilaisuus Teamsissa. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Täytä hakemus