Analyysikymppi – Finnjamboree Kajo 2022


Kajo tuo partion uudelle ja uljaalle 2020-luvulle! Pidätkö palautteesta, sen tulkinnasta ja raportoimisesta? Haluatko saada annetusta palautteesta kaiken irti ja siten kehittää suurleiriä kaikkien hyväksi?

Analyysikymppi vastaa leiriin liittyvän palautteen analysoimisesta ennen leiriä, leirin aikana sekä leirin jälkeen. Pestin tehtäviin kuuluu palautekyselyiden ja -lomakkeiden lukeminen ja tulkinta, palautedatan analysointi sekä palautteen selkeä raportointi ja tiivistäminen koko leiriorganisaation käyttöön. Analyysikymppinä pääset esittämään palautteen tekstinä, taulukkoina, tilastoina ja kuvaajina.

Analyysikymppejä pestataan kaksi, joka voi olla myös kymppipari. Analyysikymppinä toimit analyysi- ja palauteryhmän analyysitiimissä ja teet tiivistä yhteistyötä kaikkien ryhmäläisten kanssa. Analyysi- ja palauteryhmässä palautetiimi vastaa palautteen keruusta, kun taas analyysitiimiläisenä pääset analysoimaan tätä kerättyä palautetta. Tukea ja ohjeistusta saat analyysimestarilta. Pestissä pääset kuitenkin myös tekemään yhteistyötä koko muun leiriorganisaation kanssa. Pesti alkaa syyskuussa 2021 ja kestää aina Kajon jälkeiseen loppuraportointiin saakka (syksy 2022). Analyysityötä työstetään pääosin etänä O365-ympäristössä. Pestin edellyttämä aika on noin 2-5 tuntia/viikko. Suurleirillä on valtavasti palautteen antajia ja palaute pyritään saada nopeasti hyötykäyttöön, ja leirillä pääsetkin johtamaan analyysissä ja raportoinnissa avustavia tekijöitä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Arvostamme erityisesti intoa, luovuutta, mielenkiintoa tehtävää kohtaan ja halua kehittyä. Pestiläiseltä toivotaan jonkin verran tilastollista osaamista (esim. Excel) sekä hyviä kirjallisia viestintätaitoja, mutta pesti sopii niin innostuneelle aloittelijalle kuin alan opiskelijalle/ammattilaisellekin. Pesti antaa oivan mahdollisuuden oppia ja kehittää omia analyysitaitoja. Analyysitiimi kokoustaa ennen leiriä etäyhteydellä vähintään kuukausittain, minkä lisäksi kevään aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikonlopun kestävä kokousviikonloppu.

Resurssin analyysi- ja palauteryhmä on pieni, tiivis ja rento organisaatio. Analyysi- ja palauteryhmää ei aiemmin suurleiriprojekteissa ole ollut, joten pääset pestissäsi kehittämään täysin uutta toimintaa. Päätehtävämme on tukea muita Kajoa tekeviä ryhmiä ja kuunnella heidän toiveitaan. Tässä pestissä et tarvitse aiempaa partiokokemusta, vaan voit tulla omalla osaamisellasi mukaan!


Lisätiedot

Jos innostuit, laita hakemusta matkaan! Kerro hakiessasi, miksi partion palautteen analysointi ja raportointi on maailman kiinnostavinta, mitä mahdollisia kokemuksia sinulla on palautteen tulkitsemiseen liittyen, ja miten palautetta tulisi hyödyntää partioleirillä. 

Lisätietoja analyysimestarilta Jakke Neiro (
jakke.neiro@partio.fi). 

Täytä hakemus