E-KP Mentorivastaava

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Hyvä mentorisuhde voi auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Työelämästä tuttu mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja taitoa jaetaan kokeneemmalta kokemattomalle. Partiossa mentorointi on osapartion johtamismallia. Se on loistava tapa tukea pestissä toimivaa myös lippukuntatasolla. Mentori on kuin isoveli tai -sisko, jolla on aiempaa kokemusta samasta pestistä tai roolista, ja jakaa osaamistaan aktorilleen!

Etelä-Karjalan Partiopiiri etsiikin nyt riveihinsä mentorivastaavaa pestiin!

Mentorivastaava toimii piirin vapaaehtoistukeakoordinoivassa ryhmässä. Mentorivastaavan tehtäviin kuuluu ylläpitää mentoripankkia, sovittaa yhteen toisilleen sopivat mentorit ja aktorit, perehdyttää ja kouluttaa mentoreita sekä koordinoida ja markkinoida piirinmentoritoimintaa. Mentorivastaava pitää yhteyttä piirin mentoreihin, ja pitää ainakin kerran vuodessa mentoritapaamisia, joissa mentorit tapaavat toisiaan ja saavat uusia näkökulmia mentorointiin! Tervetuloa mukaan pestiin tekemään merkityksellistä työtä vapaaehtoisten tukemiseksi!


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mentorivastaavan tehtävässä on hyödyksi:

- Ihmisläheisyys

- Halu tukea osaamisen siirtymistä ja pesteissä tukemista

- Kiinnostus auttaa ja kehittää mentoritoimintaa piirissä


Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

E-KP:n vapaaehtoistuen hallituksen edustaja
Meri Ilmaniemi

meri.ilmaniemi@partio.fi

Täytä hakemus