E-KP Osaamisvastaava

Partio kehittää osaamista monipuolisesti ja laajasti! Partion koulutukset, tapahtumat, pestit ja kokemukset ovat täynnä oppimista ja osaamista kehittävää toimintaa. Tämän osaamisen tunnistaminen kehittää partiolaisten minäpystyvyyttä, auttaa mahdollisissa opinnoissa, ja tarjoaa hyödyllistä tukea oman osaamisen näyttämiseen työelämään hakeutuessa. Etelä-Karjalan partiopiiri etsiikin reipasta tyyppiä osaamisvastaavan rooliin! Tule mukaan tukemaan osaamisen tunnistamista alueellamme!

Osaamisvastaava

  • Ylläpitää ja kehittää osaamisasioita piirissä
  • Huolehtii osaamisen näkymisestä piirin tapahtumissa ja viestinnässä
  • Ohjaa ja opastaa lippukuntien pestijohtajia ja piirin valmentajia näiden pesteihin liittyvissä osaamisasioissa
  • Toimii osaamisasioissa linkkinä lippukuntien, piirien, FiSScin ja SP:n välillä
  • Välittää tietoa ajantasaisista osaamisasioista ja materiaaleista piiriluottiksille ja lippukunnille
  • Osallistuu SP:n Osaamisverkoston osaamisvastaaville järjestämiin tapaamisiin ja koulutuksiin
  • Käsittelee saapuneita osaamismerkkihakemuksia piirissä

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä on hyödyksi, jos:

- Tykkäät kehittää ja luoda uutta

- Olet kannustava ja rohkaiseva

- Mielestäsi partio kehittää osaamista!


Lisätiedot

Lisätietoja antaa:

E-KP:n vapaaehtoistuen hallituksen edustaja
Meri Ilmaniemi

meri.ilmaniemi@partio.fi


Täytä hakemus