Euroopan Jamboree 2021: Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ)

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia.

Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on mielellään aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut:
  • Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.
  • Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.
  • Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.
  • Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytettävä kokemus/osaaminen:

  • Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä toivotaan olevan aiempaa jamboreekokemusta ja/tai muuta suureleirikokemusta vastaavan tyyppisestä pestistä
  • Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi
  • Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita
  • Organisointikykyä ja johtamistaitoja
  • Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä
  • Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta

Lisätiedot

Pestin pituus: kesä 2020 – syksy 2021

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Leirilippukunnanjohtajien haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen jamboreejoukkueen johtajat Sakari Warro ja Salla Grönlund. Voit lähettää vapaamuotisen hakemuksesi suoraan heille (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Lue lisää Suomen joukkueesta www.partio.fi/nyt/ej2020

Täytä hakemus