Förbundsläger 2020 bollplank, gruppordförande

Bollplanket för förbundsläger 2020 har i uppgift att stöda, hjälpa och sparra lägercheferna i att nå lägrets målsättningar. Bollplanket bidrar med perspektiv och insikter som stöd för lägerledningens arbete. Bollplanket samarbetar med förbundsstyrelsen och lägerstaben, bollplanket fattar inga beslut om lägrets förverkligande och har ingen officiell styrande roll.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vi söker dig som: 

  • Vill leda bollplankets arbete och vill delta i koordineringen av arbetet med förbundsstyrelsen, staben och bollplanket 
  • Har möjlighet till att vara tillräckligt väl insatt i arbetet för att kunna vara en verklig hjälp då staben önskar 
  • Kompetens inom till exempel ledarskap, projekthantering, målen för fostran och scoutprogrammet, scoutläger, strategi, resursering, HR frågor, tillgänglighet, aktuella teman inom scoutingen 

Tidsanvändning som uppdraget förutsätter: 

  • Tid för att leda och planera gruppens arbete 
  • 4 möten i året med bollplanksgruppen (riktgivande) 
  • Deltagande i planeringshelger, stabsmöten, styrelsemöten och sparrningstillfällen enligt situation och bedömning


Lisätiedot

Vad ger uppdraget dig:

  • Du får bidra till att förbundslägret 2020 har de bästa förutsättningarna att bli så bra som möjligt 
  • Insyn i lägrets planering och målsättningar samt hur de förverkligas 
  • Möjlighet att dela med dig av din kunskap och kompetensTäytä hakemus