HP Kilpailujaoston jäsen

Kilpailujaoston jäsenenä olet kehittämässä ja tukemassa piirin kilpailutoimintaa.

Jokaiselle piirin kilpailuille nimetään jaostosta oma vastuuhenkilönsä, joka on yhteydessä kilpailua järjestävään alueeseen/lippukuntiin sekä hankkii tarvittaessa kilpailulle valvojat, kilpailijoiden edustajan sekä tuomarineuvoston puheenjohtajan yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa. Kilpailujaoston jäsenet toimivat myös kouluttajina piirin järjestämillä rastipäällikkö- ja partiotaitokilpailujen järjestämiskursseilla.

Jaosto kokoontuu tarpeen mukaan noin 3 kk välein, kokousajoista ja –paikoista voidaan sopiayhdessä neuvotellen, myös etäosallistuminen on mahdollista. Kokouksien lisäksi mahdolliset tapahtumien suunnittelut, palaverit ja projektit vievät aikaa. Kilpailujaoston jäsenillä on myös läsnäolo-oikeus piirin kasvatusryhmänkokouksissa (n. 1 krt/kk), mutta näihin osallistuminen oman harkinnan mukaan.

Pestin pituus on 2 vuotta. Kilpailujaoston jäsenen lähimpänä tukena on jaoston puheenjohtaja sekä Partiotoimiston työntekijä, joka auttaa käytännön järjestelyissä.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kilpailujaoston jäseniltä odotetaan kiinnostusta kilpailutoimintaa kohtaan, kokemusta partiotaitokilpailuista järjestäjänä tai kilpailijana sekä sitoutumista jaoston toimintaan. Olisi myös toivottavaa, että jaoston jäsen olisi käynyt rastipäällikkökurssin ja/tai partiotaitokilpailujen järjestämiskurssin

Lisätiedot

Maija Aasla, kilpailujaosto
0407713165

anna-maija.aasla@partio.fi

Simo Soininen, kilpailujaosto

0458844558
simo.soininen@taer.fi

Sara Heinonen, ohjelmakoordinaattori, Partiotoimisto
0503110917
sara.heinonen@partio.fi

Täytä hakemus