HuHu 2021 johtaja

Liikkeellä on huhua, että 2021 olisi HuHu. Se on ihan totta!Nappaa tästä itsellesi ja partiokaverillesi huhuisa partiopesti!

Kesällä 2021 järjestettävä leirion suunnattu samoajaikäisille ja sitä ovat vahvasti toteuttamassa vaeltajat.Myös vaeltajaikäisille järjestetään leirillä omaa ohjelmaa. Tavoitteena onsaada leirille osallistujia piirin jokaisesta toimivasta lippukunnasta. Leirinkesto on 4 – 6 vuorokautta.

Haemme leirille johtajaparia.Johtajapari laatii projektisuunnitelman toimeksiannon perusteella, vastaastaabin rekrytoimisesta ja leiriorganisaation rakentamisesta. Johtajaparijohtaa staabin toimintaa projektin aikana ja päättää omasta keskinäisestätyönjaostaan itse. Leiriprojekti alkaa heti johtajavalinnan ratkettua japäättyy loppuraportointiin syksyllä 2021.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Johtajaparilta edellytetään

-         partiojohtajan valtakirjaa ja SuomenPartiolaisten turvallisuusohjeiden tuntemista

-         kokemusta partioleirin johtamisesta taistaabissa toimimisesta

-         nuorekasta näkemystä samoaja-ohjelmantoteuttamiseen

-         kykyä työskennellä ryhmässä ja johtaaleiriorganisaatiota

-         projektin tavoitteisiin sitoutumista

Piirihallitus ja partiotoimistotukevat leirinjohtajien ja staabin toimintaa.

Piirihallitus on asettanutprojektille seuraavat tavoitteet:

  • Huhulle osallistuu 50% piirin samoajista sekä tekijänä 100 vaeltajaa koko piirin alueelta. 
  • HuHun osallistujista 5% on ei-vielä-partiolaisia. 
  • Vaeltajaikäisille tarjotaan pestejä, joissa on huomioitu itsensä kehittämisen näkökulma sekä mahdollisuus myös itse osallistua vaeltajaohjelmaan 
  • Ohjelma toteuttaa partio-ohjelmaa ja on kokonaisuudessaan samoaja- ja vaeltajaohjelmaa tukeva ja värittävä kokemus. 
  • Turvallinen leiri, jonka tukitoimet palvelevat leirin onnistumista. 
  • Leiri johdetaan toimivana ja tasavertaisena leirinjohtajaparina, mikä mahdollistaa monipuolisten näkökulmien hyödyntämisen leiriprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 
  • 2021 on HuHun vuosi! 
  • Projekti toteutetaan ympäristön kannalta mahdollisimman kestävästi 

Lisätiedot

Kirjalliset hakemuksettoimitetaan pe 15.11.2019 mennessä Kuksan kautta. Voit hakea pestiä myös yksin.

Lisätiedot

Piirihallituksen jäsen Sanna Ahtiainen, p. 050 536 3868, sanna.ahtiainen@partio.fi

Partiotoimisto Riitta Suomi, p.050 312 9424, riitta.suomi@partio.fi


Täytä hakemus