J-SP ehdokas Partioneuvostoon (2 ehdokasta varsinaiseksi jäseneksi, 4 ehdokasta varajäseniksi)

Partioneuvosto – partion ja partiovaikuttamisen aitiopaikka!

Suomen Partiolaisten partioneuvosto tarkoittaa yhdistyslain valtuutettuja. Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa 2021-2026 tavoitteineen. Osana neuvostoa huolehdit, että edistät valtakunnallisen partiotoiminnan menestymistä ja partion strategisia tavoitteita. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa.

Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Partioneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Nyt haetaan partioneuvoksia kaudelle 2023-2024. Pääsääntöisesti pestiä tekevät varsinaiset neuvoston jäsenet. Varajäsenet tuuraavat varsinaisia jäseniä heidän ollessaan estyneitä.

Järvi-Suomen Partiolaisten kevätkokous 24.4.2022 valtuutti piirihallituksen nimeämään piirin ehdokkaat partioneuvoksiksi. Piirihallitus nimeää Järvi-Suomesta 2 ehdokasta jäsenkokoukselle varsinaisiksi neuvoston jäseniksi ja 4 ehdokasta neuvoston varajäseniksi. Suomen Partiolaisten jäsenkokous nimeää edustajat eli partioneuvokset piirien ehdotuksien perusteella.

Pestissä pääset vaikuttamaan partiotoimintaan, verkostut toisiin partiolaisiin ympäri Suomen ja opit uutta partiosta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä menestyminen edellyttää, että tunnet hyvin alueellista sekä valtakunnallista partiotoimintaa. Pesti todennäköisesti vaatii matkustamista muutaman kerran vuodessa. Ajallisesti pestin hoitaminen kunnolla vaatii osallistumista muutamana viikonloppuna. Lisäksi partioneuvosto työskentelee etänä, mm. valmistautuen yhdessä kokouksiin ja itsenäistä tai toisen neuvoksen kanssa tehtävää työstöä kertyy käsiteltävien asioiden laajuudesta riippuen joitakin iltoja kokousta edeltävillä viikoilla. Toisinaan partioneuvoksen tulee ottaa asioista itsenäisesti selvää ja olemaan valmis vastaamaan pestiin liittyviin kysymyksiin. Neuvoston varsinaisesta perehdytyksestä huolehtii Suomen Partiolaiset.

Lisätiedot

Jos partioneuvoksen pesti kiinnostaa, täytä pestihakemus 25.9. mennessä! Kerro hakemuksessa oletko ehdolla varsinaiseksi jäseneksi vai varajäseneksi.

Lisätietoja pestistä voit kysellä nykyisiltä partioneuvoksilta Reetta Suonpää reetta.suonpaa(at)partio.fi (puhelinnumeron saat tarvittaessa partiotoimistolta) ja Siiri Niinivirta siiri.niinivirta(at)partio.fi, 050 4066289.

Tarkemmin partioneuvoksen pestistä sekä partioneuvoston toiminnasta kerrotaan Suomen Partiolaisten menettelytapasäännössä kohdassa 7.

Täytä hakemus