Johtajahuollon Lepolakymppi Finnjamboree Kajo 2022

JOHTAJAKYLÄKYMPPI = LEPOLAKYMPPI

Johtajakyläkymppi vastaa leirialueella olevan johtajien yöpymis- ja lepo- sekä toiminta-alueen suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestyksestä. Johtajakylä kattaa pesteissä olevien, poikkeavia työaikoja toteuttavien pestiläisten levon kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä on tehtävä, jossa viestintä ja ohjaustaidot ovat arvossaan.

Pestin kesto: 9/2021–12/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: johtajahuollon kympit osallistuvat HR:n kokouksiin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevat itse oman tiiminsä ajankäytön. Keväälle toivomme yhtä live-tapaamista HR:n mestareille ja kympeille.

Lisätietoja Johtajahuoltopäällikkö Juha Jiivee Virtanen tai Marja-Leena Räsä Räsänen 0400137733 tai ml.rasanen@gmail.com


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatimukset

Toivomme johtajakyläkympiltä organisointikykyä ja vahvaa näkemystä johtajakylän järjestyksestä sekä sen turvallisuudesta. Arvostamme turvallisuusalan osaamista tai koulutusta. Kokemus partioprojekteista on suotavaa. Monitaitoisuus, joustavuus ja toimeen tarttuminen ovat tässä tehtävässä tärkeitä. Vanhemman ote voi tässä tehtävässä olla eduksi

Täytä hakemus