Johtajatulet 2023: Kaavasta vastaava päällikkö

Pestissä pääset vaikuttamaan siihen, miten Evon leirialue Johtajatulilla rakentuu. Toimintojen sijoittaminen leirialueelle sekä riittävät tilavaraukset näille vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka tapahtuma toimii. Miten sijoittuvat yhteiset palvelut, kuten ruokailu, kahvila(t) sekä tapahtumainfo, suhteessa majoitusalueisiin ja ohjelma-alueisiin?

Pestissä teet laajasti yhteistyötä osa-alueen sisällä sekä organisaation sisäisten rajapintojen kanssa.

Voit hakea pestiä yksin tai parina yhdessä toisen hakijan kanssa. Mainitse hakemuksen Lisätiedot-kentässä mahdollisesta tiedossasi olevasta parista. Pesteihin päätyvien niin halutessa kaavoitus ja visuaalinen ilme voidaan myös sovittaa yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ideoit rohkeasti erilaisia tapoja rytmitellä leirialueen käyttöä ja sitä miten se vaikuttaa tapahtuman toimintoihin. Hahmotat tilankäyttöä ja ymmärrät toimivan leirialueen reunaehdot. Teet yhteistyötä muiden osa-alueiden kanssa, jotta kaava palvelee kaikkia näkökulmia.

Aiemmasta partioprojektiosaamisesta, projektiosaamisesta yleensäkin tai alan kokemuksesta on hyötyä pestissä toimimisessa.

Lisätiedot

Projekti tehdään pääsääntöisesti paikkariippumattomasti etänä itse tapahtumaa lukuun ottamatta, joten hae rohkeasti mukaan asuinpaikastasi riippumatta. 

Pestin hoitaminen vaati aikaa vaihtelevasti n. 3-5 tuntia viikossa sisältäen itsenäistä työskentelyä, osa-alueen kokoukset sekä ryhmän omat kokoukset. 

Pesti alkaa heti ja päättyy 31.10.2023.?Päälliköt toimivat pestissään raportoinnin valmistumiseen asti. 

Kiinnostuitko? Jäikö jokin mietityttämään? Lisätietoja Heini Jokinen 050-4059424, heini.jokinen@partio.fi ja Lasse Roiha 050-5506982 lasse.roiha@partio.fi

Täytä hakemus