Johtamisverkoston jäsen, vastuualueena mentorointi

Työelämästä tuttu mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja taitoa jaetaan kokeneemmalta kokemattomalle. Partiossa mentorointi on osa partion johtamismallia. Mentorointi on loistava tapa tukea pestissä toimivia vapaaehtoisia järjestö - piiri - ja lippukuntatasolla.

Johtamisverkoston yksi tehtävistä on sparrata piirien mentorointivastaavia tuottamalla materiaalia sekä perehdyttämällä ja kouluttamalla mentorointiin liittyvistä teemoista. Piirien mentorointivastaavat organisoivat ja tukevat mentorointia lippukunnissa.

Johtamisverkosto vastaa myös järjestön mentorointiohjelmasta.

Pestissä pääsee aitiopaikalta kehittämään mentorointia partiossa ja varmistamaan, että vapaaehtoisille tarjotaan mentorointia pestin tueksi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tärkeintä on kiinnostus ja halu oppia uutta mentoroinnista. Johtamisverkoston ydintiimissä jaetaan tehtäviä jäsenten kiinnostuksen, kokemuksen ja osaamisen mukaan. Jokainen pääsee oppimaan ja kehittymään!

Lähesty meitä hakemuksella, jos yksi tai useampi kohta seuraavista kolahtaa

 

partioverkostosi ovat laajat tai haluat kasvattaa niitä

sinulla on kyky tuottaa informatiivista viestintämateraalia

keksit mielelläsi uusia toimintatapoja ja - malleja

saat muut innostumaan esiintymiselläsi

haluat käyttää aikaasi 5-10 tuntia kuukaudessa ja 2-3 viikonloppua vuodessa

aikaisempi kokemus mentoroinnista (partiosta tai muualta) on iso etu

Täytä hakemus