Kårstödsgruppen, ordförande

Längd på uppdrag: 1 år (2 år är att rekommendera)

Uppdraget kräver (i tid):
Möten och träffar ca. 1 gång i månaden, med undantag för sommaren. Seminarier och nationella träffar under veckoslut. Uppdraget kräver dessutom aktivt deltagande i diskussioner med de andra gruppordförandena och självständigt arbete.

Gruppordföranden planerar och leder gruppens möten, följer upp verksamheten, ser till att gruppmedlemmarna har handslag samt rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar. Till ordförandes uppgift hör också att föra gruppens verksamhet framåt och planera kårstödets långsiktiga verksamhet. Inget av detta behöver dock göras ensam, utan ordförande jobbar tätt ihop med kårstödstrion (dvs styrelsemedlemmen och kårstödskoordinatorn). 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Intresse av att leda en grupp 
  • Vilja att stöda kårer och utveckla kårstödet, också rekrytera coacher
  • Uppdraget kräver en del deltagande i veckoslutsevenemang, gruppens egna möten och möten med andra grupper och därtill en del annat arbete, beroende på hur trion väljer att jobba. 
  • Ett äkta intresse för att utveckla scoutingen i Svenskfinland och att göra det utgående från kårernas perspektiv och vardag
  • Det är till fördel om du kan motivera och inspirera gruppmedlemmarna och har ett litet intresse för “pappersscouting” - det finns nämligen också en del sådant på ordförandes bord! Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

  • Möjlighet att utveckla kårstödet inom förbundet och bidra till att scouter och kårer i Svenskfinland mår bra och utvecklas 
  • Personlig utveckling 
  • Nya kontakter inom förbundet och Finlands Scouter
  • Möjlighet att förverkliga intressanta och roliga evenemang för kårer och coacher 


Täytä hakemus