Kårstödsgruppen, medlem med fokus på familjescouting

Längd på uppdrag: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:s kårer och deras ledare på flera olika sätt. Gruppens medlemmar fokuserar på vissa delområden inom kårstödet.

Gruppmedlemmar med fokus på familjescouting
 • jobbar vidare med familjescoutingen, t.ex. genom att leda familjescoutledarutbildingar i kårer/kårteam enligt behovoch i anslutning till scoutledarträffar i april och september.
 • är insatta i hur familjescoutprogrammet ser ut och kan svara på frågorsom uppstår.
 • stöder ett forum för kårer med familjescouting.
Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksameht både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Du känner till familjescouting och vad det går ut på.
 • Det är en fördel, men ingen nödvändighet, om du själv har deltagit i familjescoutledarutbildning eller i familjescoutverksamhet.
 • Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.
 • Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas årligen, Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Vad ger vi dig?
 • Med din kunskap och dina erfarenheter får du bidra till det allra viktigaste inom scoutingen, nämligen att möjliggöra att fler barn och unga kan bli scouter.
 • Du får lära dig hur familjescoutprogrammet kan byggas upp och koordineras eller hur man håller ett s.k. hisstal på några minuter för att förklara vad scouting är för någon som inte varit scout tidigare.
 • All den kunskap och erfarenhet du får i detta uppdrag gynnar din egen kår och kan bidra till ett uppsving i kårens verksamhet.
 • Du får en chans att skapa nätverk och byggga vänskapsband med andra inom FiSSc och får en fin inblick i hur andra kårer har lyckats bygga upp familjescouting.
 • Du får delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.
Täytä hakemus