Kårstödsgruppen, medlem med fokus på stöd till kårernas chefer (2 pers)

Längd på uppdrag: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:s kårer och dess ledare på flera olika sätt. Gruppens medlemmar fokuserar på vissa delområden inom kårstödet.

Gruppmedlemmar med fokus på stöd till kårernas chefer (2 pers)
 • för diskussioner med kårer om hur ansvarsuppgifterna kunde delas upp mellan ledarna (program, uppdrag och administration).
 • jobbar för att förbättra kontakten mellan de chefer i förbundet som har samma uppdrag, så att de kan få kamratstöd av varandra.
 • planerar, marknadsför, förverkligar och utvecklar chefsträffar (en på distans i februari on en på plats under FiSScAkademin).
 • stöder utbildningsgruppen i ordnandet av chefsutbildningarna som ordnas i februari och är aktivt med i marknadsföringen av dem (deltar eventuellt själv i staben).
 • uppmuntrar och stöder kårerna i att fylla i årsrapporten och använda sig av resultaten.
 • analyserar resultat från årsrapporten och annan statistik, tar till vara FiSSc:S resultat och ser över dem med styrelsen och grupptrion, samt utvecklar konkreta sätt att utnyttja statistiken för att stöda kårer.
 • producerar, översätter, marknadsför och gör upp ramar för användningen av verktyg och material som stöder kårerna.
 • följer med utvecklingen av Finlands Scouters coachsystem och håller koll på material, fortbildningar och annat användbart som produceras för coacher och kårer, samt översätter och anpassar till FiSSc:s kårstöd.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av lander. Du får en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Du ska känna till hur chefstriosystemet fungerar och det är till en fördel om du har insikt i kårernas vardag. t.ex genom att själv ha suttit med i en kårstyrelse.
 • Tidsåtgången i uppdraget beror på hur ambitiöst du vill jobba och på hurdana målsättningar gruppen lägger upp åt sig och vilk abehov kårerna har.
 • Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.
 • Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas dessutom delta i det vårseminarium som ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.
Vad ger vi dig?
 • Ett uppdrag där du väldigt handgripligen kan hjälpa många kårers chefer och styrelser att hitta en bättre balans och få mer hållbara uppdrag. Så gott som alla kårer som har övergått till en triofördelning av ansvarsuppgifterna har upplevt det som en väldigt positiv sak.
 • En hel del frihet att själv hitta på metoder för att stöda cheferna och i förlängningen hela kårer.
 • Du får stöd, handledning och introduktion till ditt uppdrag av såväl kårstödsgruppens ordförande som kårstödskoordinatorn.
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.
Täytä hakemus