Katsomuskasvatusvastaava tai -pari

Katsomuskasvatusvastaava kuuluu Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokuntaan ja tehtävänä on kehittää entisestään katsomuskasvatusta partiossa.


Katsomuskasvatusta on kehitetty partiossa jo muutamia vuosia: Olemme luoneet katsomuskasvatuksen periaatteet ja jakaneet katsomuskasvatukseen liittyvät aktiviteetit kolmeen osa-alueeseen. Tämän vuoden ohjelmapainotus Katsomus (k)antaa on tarjonnut ikäkausille mahdollisuuksia pysähtyä katsomuksen äärelle, kasvaa katsomuksessa sekä iloita katsomuksesta.


Mahdollisina kehitystehtävinä tulevina vuosina olisi mm. verkostoyhteistyön kehittäminen, A-jäsenten tukeminen katsomuskasvatuksellisen ohjelman ja koulutusten suunnittelussa sekä monipuolisen ja kaikille soveltuvan ohjelman jatkuva kehittäminen.


Pesti on projektiluonteinen, joka tarkoittaa sitä, että pääset kahden vuoden ajan työskentelemään projektiluonteisesti ensin perehtyen ja tarpeellista kehitystä suunnitellen, jatkaen aktiivisen työskentelyn vaiheeseen ja lopulta kehitystyön päättämiseen, tehdyn arvioimiseen sekä mahdollisen jatkokehityksen määrittämiseen.


Projektiluonteisuus mahdollistaa niin omanlaisen pestin luomisen kuin oman ajankäytön mukaisen työskentelyn. Ajoittain työskentelyä on viikoittain enemmän ja ajoittain vähemmän. Pestiä suositellaan paripestiksi! Pestiin tarjotaan perehdytys edellisiltä katsomuskasvatusvastaavilta, säännöllinen tuki sekä jatkuva sparrailu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kasvatusvaliokunnan pestit eivät vaadi ammattikasvattajan osaamista, tärkeintä on halu kehittää yhteisiä asioita sekä erityisesti tässä pestissä kyky rakentavaan dialogiin sekä moninaisuuden ymmärtämiseen ja huomioimiseen.


Kasvatusvaliokunnan kokouksia on noin kerran kuukaudessa, arki-iltoina etänä. Näemme toisiamme kasvotusten noin 3-4 kertaa vuodessa, oman porukan kesken sekä koko järjestölle suunnattuissa tapahtumissa. Mahdollistamme hybridiosallistumisen kaikille, joten asuinpaikkakunnallasi ei ole väliä! Kasvatusvaliokunnan jäsenenä pääset mukaan keskusjärjestön tapahtumiin ja luot verkostoa osallistumalla aktiivisesti erilaisiin verkostoihin.

Lisätiedot

Nykyiset katsomuskasvatusvastaavat Stella & Memmu (stella.bjorkholm@partio.fi, merja.pietila@partio.fi)

Partiokasvatuksesta vastaava hallitusjäsen Sonja (sonja.uschanov@partio.fi)

Täytä hakemus